Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia - missä onnistuimme vuonna 2018?

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia - missä onnistuimme vuonna 2018?

Turun Teknologiakiinteistöt osallistui kuudetta kertaa KTI:n asiakastyytyväisyyskyselyvertailuun, jossa tutkitaan vuosittain toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuokranantajaansa sekä sen toimitiloihin ja palveluihin. Kysely tehtiin 19 kiinteistöyritykselle elo-syyskuussa 2018.

Tutkimuksessa haastateltiin 163 vastaajaa. Vastausprosentti oli 66%, joka oli pudonnut viime vuodesta 5 prosenttiyksikköä. Teknologiakiinteistöt sijoittui viidenneksi parhaaksi 19 toimijan vertailussa.

Kehuja toimivista tiloista ja palveluista, moitteita pysäköinnistä

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Teknologiakiinteistöihin oli 3.82 asteikolla 0-5. Tyytyväisimpiä oltiin tilojen soveltuvuuteen omaan toimintaan, pohjaratkaisun toimivuuteen, tilan hinta-laatu -suhteeseen ja valaistukseen, vuokranantajan imagoon sekä siisteyteen niin ulkona kuin sisätiloissa. Eniten parannettavaa oli vuokralaisten mielestä pysäköintimahdollisuuksissa sekä vuokranantajan tavoitettavuudessa.

Viime vuodesta muutos parempaan koettiin sisäilman laadussa sekä parantuneena tyytyväisyytenä palveluihin kokonaisuudessaan. Erityisesti kiinteistönhuollon ja siivouksen tasoon oltiin tyytyväisiä useassa kiinteistössä. Alueen kokonaisvaltainen kehitys näkyy myös parantuneessa tyytyväisyydessä palveluihin. Toisaalta meneillään olevat remontit koettiin viihtyvyyttä heikentävänä seikkana.

Turun Teknologiakiinteistöt oli vertailuaineiston kärjessä, kun vertailtiin kokonaistyytyväisyyttä vuokranantajaan ja palveluihin. Kokonaistyytyväisyyttä heikensi kuitenkin alhainen arvosana pysäköintimahdollisuuksista.

Suositteluhalukkuutta ja tilatarpeiden kasvua

Asiakastyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin myös, suosittelisivatko vastaajat Teknologiakiinteistöjä vuokranantajana ja toimitilakumppanina. Vastaajista 52% suosittelisi Teknologiakiinteistöjä aktiivisesti.

Tilatarpeiden kasvua ennakoi 43% vastaajista. Määrää selittävät osaltaan coworking-tila Werstaan startupit ja pienemmät yritykset, joilla on laajenemistarpeita tulevaisuudessa. Näin korkeaa tilatarpeiden kasvua ei ole nähtävissä muilla vertailuaineiston toimijoilla.

Yritysvastuu uutena osa-alueena

Uutena osa-alueena vastaajilta tiedusteltiin vuokranantajan yritysvastuuasioita ja niiden merkitystä. Vastaajat odottivat vuokranantajaltaan muun muassa vastuullisuutta, avoimuutta, kestäviä ratkaisuja ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Teknologiakiinteistöissä työskennellään vastuullisuuden eteen päivittäin, ja nykyään yrityksessä työskentelee riskienhallinta- ja vastuullisuuspäällikkö. Teknologiakiinteistöt julkaisi vastuullisuusraportin vuoden 2017 toimintavuodesta, mikä tehdään tulevaisuudessa vuosittain.

70% vastaajista on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Turun Teknologiakiinteistöjen yritysvastuulliseen toimintaan. Yritysvastuu nähdäänkin tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana, kun tehdään päätöksiä toimitiloista.

Miten tästä eteenpäin?

Avoimissa kommenteissa esiin nousivat muun muassa tilojen muunneltavuuden parantaminen, viheralueiden lisääminen ja huoltoyhtiön reagointi pyyntöihin, joka kuitenkin oli parantunut viime vuoteen verrattuna. Usea vastaaja kaipasi pysäköintitilaa vierailijoille ja asiakkaille. Moni oli kuitenkin tyytyväinen nykytilanteeseen: ”palvelut on hyvät” ja ” kaikki toimii”.

– Tunnistamme esiin tulleet haasteet, esimerkiksi pysäköintiin mietitään koko ajan ratkaisuja. Haluamme tukea joukkoliikennettä vastuullisena liikkumismuotona, ja alueelle johtavat myös kevyen liikenteen väylät monelta suunnalta, sanoo Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.

Lue myös

Kauppakamarin uutisankkuri

Kauppakamarin uutisankkuri

Tämän viikon vastaantulija tavattiin Vierailukeskus Joessa, jossa hän oli järjestämässä Turun kauppakamarin Vientikaupan rahoitus -tilaisuutta.

Lue artikkeli
Blogi
Hanna on Teknologiakiinteistöjen uusi talousasiantuntija

Hanna on Teknologiakiinteistöjen uusi talousasiantuntija

Teknologiakiinteistöjen porukkaan saatiin marraskuun alussa uusi ihminen, kun Hanna Nikula aloitti työt yhtiön talousasiantuntijana. Teknologiakiinteistöjen pääkirjanpitäjän Maija Nurmion jäädessä äitiysvapaalle, tarvittiin taloustiimiin uusi vahvistus. Maijan sijaiseksi siirtyy yhtiön nykyinen talousasiantuntija Katja Liesilinna, jolta vapautuvia tehtäviä...

Lue artikkeli
Uutinen
Halloween-seikkailu sai noidat ja vampyyrit liikkeelle

Halloween-seikkailu sai noidat ja vampyyrit liikkeelle

Turun tiedepuistossa päästiin 31.10. kokemaan täysin uudenlainen asiakastapahtuma, kun Turun Teknologiakiinteistöt ja Rajupaja järjestivät BioCityn autohallissa halloween-teemaisen kilpailun. Halloween-seikkailuksi nimetyssä tapahtumassa hyödynnettiin erikoistehostein valaistua kaksikerroksista parkkihallia, joka sokkeloineen tarjosi huikeat puitteet...

Lue artikkeli
Uutinen