Asiakastyytyväisyyskyselyssä kiitosta palveluista ja kritiikkiä tavoitettavuudesta

Asiakastyytyväisyyskyselyssä kiitosta palveluista ja kritiikkiä tavoitettavuudesta

Turun Teknologiakiinteistöt osallistui kolmatta kertaa KTI:n asiakastyytyväisyysvertailuun, jossa tutkitaan vuosittain toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuokranantajaansa. Kysely tehtiin 20 institutionaalisen kiinteistösijoittajan toimitila-asiakkaille elo-lokakuussa 2015.

Kiitosta sijainnista, kritiikkiä pysäköinnistä

Tutkimuksessa haastateltiin 115:a Turun Teknologiakiinteistöjen tiloissa toimivaa yritystä tai organisaatiota vastausprosentin ollessa 87. Tutkimushetkellä Teknologiakiinteistöjen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys yhtiöön oli 3,65 asteikolla 0-5. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat sijaintiin, liikenneyhteyksiin, tilojen soveltuvuuteen omaan toimintaan, vuokraehtoihin sekä vuokranantajan ammattitaitoon ja asiantuntemukseen. Kritiikkiä annettiin maksullisesta pysäköinnistä, vuokranantajan tavoitettavuudesta ja kyvystä hoitaa sovitut asiat sekä vartioinnista ja muista turvallisuuspalveluista.

Eniten parannusta vuoteen 2014 verrattuna oli vastaajien mukaan tapahtunut sisäilman laadussa. Sen sijaan asiakaspalvelun sujuvuus ja kokonaistyytyväisyys vuokranantajaan oli laskenut viime vuoteen verrattuna. Kokonaistyytyväisyys palveluihin oli kuitenkin noussut, ja muun muassa huoltoyhtiön palvelun vastaajat kokivat parantuneen viimeisen vuoden aikana.

Tiedusteltaessa vastaajien halukkuutta suositella Turun Teknologiakiinteistöjä muille, selvisi, että aktiivisesti yhtiön tiloja suosittelisi 33 prosenttia vastaajista. Passiivisesti tiloja suosittelisi jopa 51 prosenttia vastaajista.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen tärkeää

Turun Teknologiakiinteistöjen sijoitus suhteessa muihin kyselyyn osallistuneisiin kiinteistönomistajiin laski vuonna 2015 hieman vuoden 2014 sijoituksesta. Pääsyy laskuun näyttää liittyvän vastaajien tyytymättömyyteen maksulliseen pysäköintiin ja maksuttomien pysäköintipaikkojen vähenemiseen Turku Science Parkissa.

Yksityisautoilun ja pysäköinnin vastapainoksi neljännes vastaajista pitää ympäristönäkökohtien huomioimista tiloissa ja niihin liittyvissä palveluissa pitää erittäin tärkeänä ja jopa 65 prosenttia pitää niitä tärkeänä tai melko tärkeänä.

Avoimissa kysymyksissä esiin nousseita asioita olivat muun muassa tiedottamisen parantaminen erityisesti saneeraushankkeissa, pysäköinti ja aulapalvelut. Toisaalta, moni vastaaja myös totesi palveluiden parantuneen, kehityksen menevän oikeaan suuntaan tai yksinkertaisesti ”kaikki hyvin”.

Kritiikin kohteena olleet asiat pyritään korjaamaan välittömästi

Turun Teknologiakiinteistöt suhtautuu vakavasti saamaansa kritiikkiin ja aikoo tarttua järjestelmällisesti vastaajien ongelmiksi nimeämiin asioihin. Heikentynyt henkilöstön tavoitettavuus sekä kyky hoitaa sovitut asiat liittyvät alimitoitettuun henkilöstöön, johon on kyselyn suorittamisen jälkeen jo tartuttu.

- Meillä on ollut resursointiongelma, josta johtuen yhteydenpito nykyisten asiakkaiden kanssa on jäänyt liian usein vajavaiseksi. Emme ole aina pystyneet ratkaisemaan ongelmia riittävän nopeasti, mikä näkyy asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa. Olemme kyselyn jälkeen palkanneet lisää henkilöstöä, jolla pyrimme vastaamaan saamaamme kritiikkiin ja olemaan entistä paremmin tavoitettavissa, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.

Lue myös

Tavoitteet todeksi

Tavoitteet todeksi

Luin jostakin, että vain harvat ihmisistä asettavat elämälleen konkreettisia tavoitteita. Se on aika vähän, vai olemmeko vain tyytyväisiä nykytilanteeseen? Entä sinun tavoitteesi – ovatko ne selvillä? Tiedätkö, mitä sinä haluat? Onko se säännöllistä kuntoilua, terveellisempi ruokavalio, vähemmän työntekoa ja enemmän aikaa läheisille, oman asunnon tai ehkä...

Lue artikkeli
Blogi
Exchange year: Joanna ja Ola

Exchange year: Joanna ja Ola

Who are you and what are you doing here?

Lue artikkeli
Blogi
Lounaalla Turku Science Parkissa: aitoja makuja La Caffettierassa

Lounaalla Turku Science Parkissa: aitoja makuja La Caffettierassa

Turku Science Park on täynnä mielenkiintoisia lounasravintoloita Unicoista Maunoon, Turun ammatti-instituutin oppilaskeittiöstä kiinalaisiin ja italialaisiin makuihin. Lounaalla Turku Science Parkissa -sarjassa Turun Teknologiakiinteistöjen kokeneet ”melkein ravintolakriitikot” käyvät syömässä alueen ravintoloissa ja kertovat kokemuksiaan...

Lue artikkeli
Blogi