Mitä Teknologiakiinteistöjen avainluvut kertovat, Katja Liesilinna?

Mitä Teknologiakiinteistöjen avainluvut kertovat, Katja Liesilinna?

Katja Liesilinna siirtyi vuonna 2019 Teknologiakiinteistöjen pääkirjanpitäjän paikalta yhtiön talouspäälliköksi. Nyt hän kertoo, miltä yhtiön viime vuosi lukujen valossa näytti. Entä kuinka työtehtävästä toiseen vaihtaminen on sujunut?

– Siirtymä on sujunut hyvin, joskin kiireisesti. Talouspäällikön tehtävät olivat minulle jo entuudestaan tuttuja, mutta nyt katson asioita toisesta näkökulmasta, Katja toteaa.

Teknologiakiinteistöjen vuosi 2019 oli vahva ja tasainen. Keväällä toteutettu osakeanti ja vaihtovelkakirjalainojen muunto osakepääomaksi vahvistivat yhtiön pääomarakennetta selvästi. Omavaraisuusaste nousi 34 prosenttiin edellisvuoden 23,5 prosentista.

Teknologiakiinteistöjen konsernitase vahvistui 352 miljoonaan euroon. Yhtiö investoi tilikauden aikana 37 miljoonaa euroa uusien kiinteistöjen hankintoihin, uudisrakentamiseen sekä vuokralaistilojen muutoksiin ja korjauksiin.

Yhtiö investoi tilikauden aikana 37 miljoonaa euroa uusien kiinteistöjen hankintoihin, uudisrakentamiseen sekä vuokralaistilojen muutoksiin ja korjauksiin.

– Eteenpäin vietiin useita merkittäviä hankkeita. EduCityn rakennustyöt jatkuivat, Vierailukeskus Joki ja Werstas laajenivat DataCityn toiseen kerrokseen ja käyntiin lähtivät myös BioCityn julkisivusaneeraus ja TriviumCityn parkkihallin muutostyöt, Katja kertoo.

Myös kiinteistöjen yhteenlaskettu markkina-arvo nousi 373 miljoonaan euroon viime vuoden 363 miljoonasta eurosta.

– Kiinteistöjen yhteenlaskettu markkina-arvo saadaan arviokirjoista, joita meille tekee Catella. Kiinteistöt arvioidaan kerran vuodessa ja niiden arvoihin vaikuttavat muun muassa voimassa olevat vuokrasopimukset, kiinteistön kunto ja yleinen hintataso, Katja selventää.

Toimitilojen kysyntä jatkui vilkkaana

Teknologiakiinteistöjen liikevaihto vuonna 2019 oli 27,6 miljoonaa euroa eli prosentin verran edellisvuotta suurempi. Lisätuottoja toivat esimerkiksi syksyllä valmistuneet tilat DataCityn toisessa kerroksessa, joskin alkuvuodesta 2019 tilat olivat remontin vuoksi tyhjillään, joka taas laski liikevaihtoa. Yhtiö luopui vuonna 2018 kahdesta keskustakohteestaan, joten vuonna 2019 tehtiin sama liikevaihto kuin vuonna 2018, mutta pienemmällä määrällä kiinteistöjä.

Teknologiakiinteistöjen kustannukset kasvoivat suhteessa hieman tuottoja voimakkaammin, minkä seurauksena konsernin käyttökate laski 57 prosenttiin. Erityisesti energiakustannukset nousivat merkittävästi painaen käyttökatetta alemmas.

Toimitilojen kysyntä jatkui koko vuoden vilkkaana ja vuoden lopussa yhtiön omistamat tilat olivat lähes täynnä.

– Toimitilojen kysyntä jatkui koko vuoden vilkkaana ja vuoden lopussa yhtiön omistamat tilat olivat lähes täynnä. Tämä näkyi myös taloudellisessa käyttöasteessa, joka nousi 99 prosenttiin. Keskimääräinen neliövuokra pysytteli edellisvuoden tasolla ollen 16,7 euroa.

Vuoden aikana yhtiön vuokrattava pinta-ala kasvoi 134 400 neliömetriin uusien hankintojen ja tilojen käyttöönoton myötä. Myös vuokralaisten määrä jatkoi kasvuaan ja oli vuoden lopussa 314.

Lähes 60 prosenttia tiloista vuokrattu julkisyhteisöille

Teknologiakiinteistöjen asiakkaista 59 prosenttia oli julkisyhteisöjä ja 41 prosenttia yksityisomisteisia yhtiöitä. Yksityisomisteisten yritysten osuus asiakkaista kasvoi hiukan edellisvuoteen nähden, jolloin yksityisiä yrityksiä oli 37 prosenttia.

– Kun Turun ammattikorkeakoulun vuokrasopimus parhaillaan rakennettavasta EduCitystä tulee kesällä 2020 voimaan, nousee julkisten vuokralaisten osuus taas yli 60 prosenttiin. Julkisyhteisöjen merkittävä osuus vuokralaisista yhdistettynä pitkään, lähes kuuden vuoden keskimaturiteettiin, tekee yhtiön riskiprofiilin hyvin houkuttavaksi sijoittajien näkökulmasta, Katja päättää.

Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Teknologiakiinteistöjen tiloissa toimii myös useita muita suuria julkisyhteisöjä kuten Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun kaupunki.

Täältä pääset katsomaan Teknologiakiinteistöjen tilinpäätöstä ja lukemaan yhtiön vuosikatsausta
Teknologiakiinteistöjen avainluvut

Lue myös

Vieläkö te teette vuosikatsausta?

Vieläkö te teette vuosikatsausta?

”Vieläkö te teette vuosikatsausta?”, kysyi eräs yhteistyökumppanimme kuullessaan vuosikatsauksen kirjoittamiseen liittyvistä kiireistäni viime talvena. Kysymys oli provosoivuudessaan parasta mitä olin pitkään aikaan kuullut. Se sai minut kyseenalaistamaan koko tuotoksen ja pakotti miettimään, kuinka tehdä siitä niin kiinnostava, että joku aidosti haluaisi...

Lue artikkeli
Blogi
Aina ei ole mennyt putkeen

Aina ei ole mennyt putkeen

Kiinteistöalan hiilijalanjälki on massiivinen. Uudisrakentaminen ja saneeraukset kuormittavat ympäristöä, rakennuksissa on valtavia laitteita, jotka tarvitsevat toimiakseen sähköä ja joita joudutaan ajoittain uusimaan. Kaiken päälle ihmisten pitää päästä liikkumaan kiinteistöihin ja mieluiten vieläpä omalla autolla. Joten onko mitään järkeä edes yrittää...

Lue artikkeli
Blogi
Vuoden 2019 vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti on julkaistu

Vuoden 2019 vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti on julkaistu

Teknologiakiinteistöjen viime vuosi on jälleen paketoitu yksiin – tai tarkemmin ottaen kaksiin – kansiin, sillä tällä kertaa yhtiö julkaisi vuosikatsauksen kanssa samaan aikaan myös vastuullisuusraportin.

Lue artikkeli
Uutinen