Vastuullista toimintaa

Vastuullista toimintaa

Vastuullisuus yritystoiminnassa on varsin uusi käsite. Sen juuret ulottuvat kuitenkin kauas: etenkin Yhdysvalloissa on jo pitkään keskusteltu suurten yritysten valtaan liittyvästä vastuusta samalla, kun ihmiset ovat ilmaisseet halunsa kuluttaa vastuullisten yritysten tuotteita ja palveluita. Ajatukset ovat muuttuneet teoiksi nyt myös meillä, eikä yhdelläkään yrityksellä ole enää varaa kieltää vastuullisuuden toteuttamista.

Banaanintuottajien ja vaateyritysten vastuullisuuteen kohdistetut vaatimukset on helppo ymmärtää, mutta miten vastuullisuus sitten sopii Turun Teknologiakiinteistöjen kaltaiseen kylmällä betonilla operoivaan kiinteistösijoitusyhtiöön?

Rakennetulla ympäristöllä sekä kiinteistöjen käytöllä ja ylläpidolla on monenlaisia vaikutuksia ympäristöön ja sen vaikutuspiirissä olevien tahojen taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Mutta me Teknologiakiinteistöllä olemme varsin yksinkertaisia ihmisiä, ja pidämme yksinkertaisista asioista. Siitä meillä vastuullisuuden toteuttamisessakin on lopulta kyse: tavallisesta arkielämän järjenkäytöstä.

Olemme sisällyttäneet yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia liiketoimintaamme ja vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. Näillä ei välttämättä ole yhteyttä lain edellyttämiin tai taloudellisten syiden aiheuttamiin toimiin. Huomioimme vastuullisuudessamme siis vapaaehtoisesti myös sellaisia näkökohtia, joiden laiminlyöminen ei johtaisi oikeudelliseen vastuuseen tai konkurssiin.

Asian edelleen yksinkertaistamiseksi olemme jaotelleet vastuullisuuden toteuttamisen toiminnassamme kolmeen peruspilariin:

Haluamme toimia ekologisesti kestävällä tavalla. Energiankulutusta tarkkaillaan päivittäin, vedenkulutus optimoidaan teknisin ratkaisuin ja jätteiden käsittely ennakoi tulevia vaatimuksia. Kaikissa kiinteistöissämme käytetään vihreää sähköä. ICT-Cityn katolle on asennettu 350 Turku Energian aurinkopaneelia, alueen uudistetut pyöräparkit kannustavat jättämään bensasyöpöt kotiin ja pian valmistuvat sähköautojen latauspistokkeet osoittavat asenteemme autoilun tulevaisuuteen.       

Haluamme toimia taloudellisesti kestävällä tavalla. Kiinteistöinvestoinnit vaativat suuria pääomamääriä. Investointien aikajänne on pitkä, mikä korostaa elinkaarivastuullisuutta ja vaatimusta liiketoiminnan pitkän tähtäimen kannattavuudesta. Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille vastuuta omistajille: kasvua, lisäarvon tuottamista ja kiinnostavuutta sijoituskohteena. Se näkyy myös käyttäjille kohtuullisina kustannuksina ja epäsuorien vaikutusten kautta esimerkiksi alueen työllisyydessä ja yrityksemme verojalanjälkenä. 

Haluamme toimia sosiaalisesti kestävällä tavalla. Miellämme vaikutuksemme ihmisryhmille ja yhteisöille, joita lähellämme on useita: henkilöstö, vuokralaiset, asiakkaat, paikalliset asukkaat ja alihankkijat. Koemme vastuuta myös muita sidosryhmiä kohtaan muun muassa tukemalla lähiseudun yrittäjiä, seuroja ja yhdistyksiä. Vastuullisuus tulee kuitenkin erottaa hyväntekeväisyydellä viherpesusta, sillä hyvää omaatuntoa ja sosiaalista hyväksyntää ei osteta euroilla. Kyse on siis ensisijaisesti siitä, miten otamme konkreettisin, seuraukset mitattavissa olevin toimin huomioon toimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin.

Vastuullisuus on jotain, mitä emme voi ulkoistaa. Se on olennainen osa Turun Teknologiakiinteistöjen liiketoimintaosaamista ja menestyksekästä tarinaa. Yritys itsessään ei koskaan ole vastuuton, mutta siellä työskentelevä ihminen voi olla. Taloudellinen ja ekologinen vastuullisuus ovat toisiaan tukevia tavoitteita ja toisen kehittäminen edistää toista. Myös sosiaalinen vastuullisuus on vuorovaikutuksessa edellisiin, kun päätöksiä ovat tekemässä tyytyväiset, hyvinvoivat ihmiset. Vasta sisäistetty vastuullisuus näkyy myös ulospäin. Ja se, miten olemme tässä tavoitteessamme onnistuneet, jää teidän arvioitavaksenne.

Maaria

Lue myös

Sporttia parhaalla paikalla -tapahtuma kiinnosti jälleen urheilun ystäviä

Sporttia parhaalla paikalla -tapahtuma kiinnosti jälleen urheilun ystäviä

Tiistaina 23.5. järjestettiin jälleen suosittu Sporttia parhaalla paikalla -ennakkotapahtuma. Maunon ravintolasali täytyyi äärimmilleen urheilun ystävistä, kun FC Inter ja TUTO Hockeyn edustajat kertoivat joukkueiden kuulumisia. Illan päätteeksi herkuteltiin ravintola Maunon burgereilla ja virvokkeilla, jonka jälkeen siirryttiin Veritas stadionille...

Lue artikkeli
Uutinen
Vierailu- ja innovaatiokeskuksen nimeksi Joki

Vierailu- ja innovaatiokeskuksen nimeksi Joki

Tähän asti vierailukeskus-työnimellä tunnettu elinkeinoelämän esittelyyn tarkoitettu uudisrakennus Turku Science Parkin alueella on saanut nimen Joki – Visitor and Innovation Centre.

Lue artikkeli
Uutinen
Viikon vastaantulijat Anniina ja Alexandra pitävät Puuhaparkin monipuolisesta toiminnasta

Viikon vastaantulijat Anniina ja Alexandra pitävät Puuhaparkin monipuolisesta toiminnasta

Hei, kuka olet ja mitä puuhaat täällä?

Lue artikkeli
Blogi