Waste management and recycling

Technology Properties aims for a 100% recycling rate and we strive to make the journey of waste from the office recycling bin to final processing as smooth as possible. Each property in the Turku Science Park has its own waste point.

The following types of waste are currently collected in Technology Properties’ buildings: energy waste, combustible waste, paper, cardboard, glass, metal, plastic, biowaste, electrical and electronic waste, fluorescent tubes, and batteries.

Jätteiden lajittelu toimistoilla

Tehokkaan jätehuollon toiminnan ehtona on, että jätteet lajitellaan oikein jo niiden syntypisteellä. On kaikkien Teknologiakiinteistöjen vuokralaisten vastuulla, että toimistolta löytyy oikeanlaiset ja riittävät jäteastiat. Kannustamme kaikkia asiakkaitamme kierrättämään tehokkaasti ja tarvittaessa opastamme jäteohjeistuksen ja jäteastioiden merkitsemisen kanssa.

Kiinteistökohtaiset jäte- ja kierrätysohjeet opastavat jätteiden lajittelussa. Niistä löytyy myös tarkat tiedot siitä, mitä jakeita kussakin kiinteistössä kerätään.

Jäte- ja kierrätysohjeet

BioCity

DataCity

EduCity

ElectroCity

ICT-City

PharmaCity

TriviumCity