03.02.2014

Uusia tuulia

Kuukausi on nyt takana uudessa tehtävässä. Alku on ollut työntäyteinen ja olen tutustunut rakennuksiimme sekä niiden käyttäjiin. Monia kiinteistöjen käytettävyyteen ja käyttäjien arkeen liittyviä toimintoja on tarkoitus jalkauttaa tulevan kevään aikana ja ohessa lyhyesti niistä muutama esimerkki.

Verohallinnon uudet tilat
Verohallinnon uusien tilojen rakennustyö alkaa nyt helmikuun alusta Data Cityssä. Tiloja saneerataan useassa eri vaiheessa ja valmista tulisi olla kesän alussa 2015. Kun tehdään näinkin mittavaa korjaustyötä rakennuksessa, jossa lähtökohtana on normaalin arjen pyöriminen, on tehtävien rakennustöiden suunnitteluun kiinnitetty erityistä huomiota. On kuitenkin selvää, että ilman työn ääntä eivät tilat valmistu. Olemme sopineet urakoitsijan (NCC) kanssa jatkuvasta tiedottamisesta, mitä kulloinkin tehdään ja missä aikataulussa. Toivon että pystymme saamaan rakennustyöt maaliin hyvässä yhteistyössä.

Sähköinen huoltokirja - Ryhti
Kevään aikana otetaan käyttöön sähköinen huoltokirja – Ryhti. Sähköisen huoltokirjan avulla pyritään hallitsemaan ja ylläpitämään kiinteistöjen kuntoa ja käytettävyyttä entistä paremmin. Huoltokirjaan dokumentoidaan kiinteistönhoidon ja kunnossapidon lähtötiedot ja toteutuneet tehtävät. Huoltokirjan avulla seurataan myös energiakulutuksia kiinteistökohtaisesti. Jatkossa käyttäjien palvelupyynnöt ohjataan kiinteistöstä vastaaville henkilöille myös huoltokirjan ominaisuuksia hyödyntäen. Palvelupyynnöstä jää aina merkintä huoltokirjaan ja näin voidaan myös huoltoon vastaamisen vasteaikoja määrätä ja seurata niitä.

Ympäristöasia – Jätehuolto
Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012. Uuden lain tavoitteena on materiaalitehokkuuden parantaminen sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen vuoteen 2016 mennessä. Kiinteistöissämme syntyy suuri määrä mitä moninaisempaa jätettä. Yhteistyössä palveluntuottajamme kanssa tulemme kehittämään jätehuollon mallia ja jätteiden kierrätystä kiinteistöissä.  Nykyisten jätepisteiden sijainnit mietitään uudelleen ja toimivuus suunnitellaan helpottamaan myös lajittelumahdollisuuksia.

Pelastussuunnitelma
Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat on nyt saatettu sähköiseen muotoon ja lähiaikoina tullaan tiedottamaan, mistä ne ovat kiinteistökohtaisesti jokaisen käyttäjän löydettävissä. Pelastussuunnitelman tavoitteena on tunnistaa työympäristössä esiintyvät vaaratekijät, opastaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä sekä opastaa toimimaan kyseiseen kiinteistöön soveltuvalla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa.  On tärkeää huomioida, että pelastussuunnitelmaa ei laadita pelastusviranomaista varten vaan kiinteistön ja sen työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi.

Olli Rosenberg
Turun Teknologiakiinteistöjen kiinteistöpäällikkö

Ota yhteyttä