29.12.2016

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

Turun Teknologiakiinteistöt osallistui neljättä kertaa KTI:n asiakastyytyväisyysvertailuun, jossa tutkitaan vuosittain toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuokranantajaansa. Kysely tehtiin 16 institutionaalisen kiinteistösijoittajan toimitila-asiakkaille elo-syyskuussa 2016. 

Sijainti ja liikenneyhteydet hyvät, pysäköinnissä kehitettävää

Tutkimuksessa haastateltiin 143 Turun Teknologiakiinteistöjen tiloissa toimivaa yritystä tai organisaatiota. Kyselyn vastausprosentti oli 71. Tutkimushetkellä Teknologiakiinteistöjen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys yhtiöön oli 3.89 asteikolla 0-5. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat sijaintiin, liikenneyhteyksiin, lähiympäristön tarjoamiin palveluihin ja tilojen soveltuvuuteen omaan toimintaan, vuokraehtoihin sekä vuokranantajan ammattitaitoon ja asiantuntemukseen. Näihin asioihin vastaajat olivat tyytyväisiä myös edellisenä vuonna. Kritiikkiä annettiin edelleen maksullisesta pysäköinnistä sekä ulkoalueiden hoidosta.

Vuoteen 2015 verrattuna eniten parannusta oli tapahtunut asiakaspalvelussa ja yhteydenpidossa sekä huolto- ja turvallisuuspalveluissa. Alueen kokonaisvaltainen kehitys ja sitä kautta palveluiden lisääntyminen näkyy parannuksena lähiympäristön tarjoamissa palveluissa. Erityisenä palveluna mainittiin aulapalvelut, joiden paraneminen vaikutti myös yleisesti viestimiseen ja yhteydenottojen paranemiseen.

Vuoden paras parantaja

Kokonaistyytyväisyys vuokranantajaan parani edellisvuodesta: kokonaistyytyväisyys tiloihin, vuokranantajaan ja palveluihin olivat kaikki parempia kuin vuonna 2015. Turun Teknologiakiinteistöt oli vertailuaineiston joukossa paras parantaja kokonaistyytyväisyyden osalta. Monien uusien tilojen valmistumisella ja isojen remonttien päättymisellä oli vaikutusta hyviin arvioihin.

Avoimissa kysymyksissä esiin nousseita asioita olivat yleinen tiedottamisen ennakointi, vuokralaisten tarpeisiin nopeampi reagoiminen ja ajoittainen häly remonteista. Toisaalta, monien vastaajien mielestä palvelut ja viihtyvyys ovat parantuneet valmistuneiden remonttien myötä ja alueen kehitys on ”menossa oikeaan suuntaan.”

Myös halukkuus Teknologiakiinteistöjen tilojen suositteluun muille oli noussut huomattavasti. Kyselyyn vastaajista aktiivisesti yhtiön tiloja suosittelisi 51 prosenttia: parannusta viime vuoteen oli jopa 18 prosenttiyksikköä. Passiivisesti tiloja suosittelisi 40 prosenttia vastaajista.

Tavoitteita ensi vuoteen

Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtisen mielestä kyselyn tulokset puhuvat puolestaan: asioita on tehty oikein ja palautteisiin reagoitu. Alueen pitkäjänteinen kehitys on kaiken pohjalla ja edelleen menossa vahvasti eteenpäin.

–Edellisvuoden kritiikkiin on reagoitu, joka näkyy nyt parantuneissa tuloksissa. Toki vieläkin on parannettavaa, ja pysäköintiasiaan mietitään koko ajan ratkaisuja.

Tagit: Asiakkaat

Ota yhteyttä