22.02.2021

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paljastavat – tässä onnistuimme viime vuonna

Teknologiakiinteistöt osallistui vuonna 2020 kahdeksatta kertaa KTI:n vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn, jossa kartoitettiin 19:n kiinteistösijoitusyhtiön toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuokranantajaansa. Tyytyväisyys nousi useimmilla osa-alueilla, ja tutkimus osoittaa toimitilamarkkinoiden elävän murroskautta.

Puhelinhaastatteluina toteutetussa kyselyssä haastateltiin 144:ää Teknologiakiinteistöjen tiloissa toimivaa yritystä tai organisaatiota vastausprosentin ollessa 70. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Teknologiakiinteistöihin nousi hieman edellisvuosista ollen tutkimushetkellä 3,9 asteikolla 0–5. Arvosana sijoittui hieman vertailuaineiston keskiarvon yläpuolelle. Teknologiakiinteistöt sai vertailuaineiston keskiarvoa paremman arvosanan tyytyväisyydessä vuokranantajaan ja palveluihin. Tyytyväisyys tiloihin sai arvosanan 3,8 vertailuaineiston arvosanan ollessa 3,89.

Muutosta parempaan kautta linjan

Tyytyväisyys Teknologiakiinteistöihin on joko noussut tai pysynyt samana lähes kaikilla osa-alueilla edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaat ovat olleet entistä tyytyväisempiä esimerkiksi jätehuoltoon, vuokranantajan kykyyn toteuttaa sovitut asiat ja sisäilman laatuun. Laskua edellisvuoteen verrattuna on tapahtunut ainoastaan tyytyväisyydessä aulapalvelujen sujuvuuteen, jonka kokonaisarvosana on laskenut 4:stä 3,7:ään. 

– Koronatartuntojen ehkäisemiseksi ja henkilökunnan suojelemiseksi olemme joutuneet pitämään aulapalvelupisteitä ajoittain suljettuina ja aulapalveluhenkilöt ovat työskennelleet Teknologiakiinteistöjen toimistolta käsin. Aulapalveluiden saavutettavuus kuitenkin parani joulukuussa 2020, kun TriviumCityn asiakkaille aukesi oma aulapalvelupiste viereiseen Retoriikka-rakennukseen, kertoo Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.

Haluamme rohkaista alueelle tulijoita julkisen liikenteen käyttöön.

Asiakkaiden tyytyväisyys on kääntynyt nousuun suhteessa pysäköintiin, joka on edellisvuosina tunnustettu kehityskohteeksi Tiedepuiston alueella. Parannus selittynee alueen pysäköintikapasiteetin tuntuvalla nousulla TriviumCityn takana olevan uuden pysäköintitalon ja EduCityn rakentumisen myötä. Tiedepuiston pysäköintitilanteeseen on jatkossakin luvassa parannusta, sillä Joukahaisenkadulle on suunnitteilla uusi pysäköintitalo.

– Tiedepuistossa on jatkuvasti vapaita parkkipaikkoja niin vierailijoille kuin sopimuspysäköijillekin. Ilmaista pysäköintiä emme kuitenkaan voi tarjoa, sillä haluamme rohkaista alueelle tulijoita julkisen liikenteen käyttöön, Lehtinen sanoo.

Yhteisöt ja palvelut yhä tärkeämpiä

Tutkimuksessa kartoitettiin myös tulevia muutoksia asiakkaiden tilatarpeissa ja odotuksia etätyön lisääntymisestä. Koko vertailuaineistossa näkyy trendi, jossa etätyön määrän odotetaan kasvavan ja tilantarpeen vähenevän. Teknologiakiinteistöjen asiakkaista lähes 70 prosenttia arveli etätyön määrän kasvavan organisaatiossaan seuraavien kahden vuoden aikana. Kolmasosa vastaajista arvelee tilatarpeiden vähenevän seuraavien vuosien aikana, kun viidesosa arvelee niiden kasvavan. Lehtinen uskoo, ettei trendi ole yksiselitteinen.

Tulevaisuudessa töitä tehdään vaihtelevasti milloin missäkin.

– On selvää, että henkilökohtaisen, kiinteän työpisteen merkitys pienenee tulevaisuudessa. Etätyön lisääntyminen on vääjäämätön kehitys, sillä monissa tehtävissä työtä voi jo tehdä lähes missä ja milloin vain. Uskon trendin vahvistuvan entisestään niin, että tulevaisuudessa töitä tehdään vaihtelevasti milloin missäkin. Toimitiloihin tullaan jatkossa ennen kaikkea kohtaamaan kollegoita ja yhteistyökumppaneita, sillä ihmiset tulevat jatkossakin kaipaamaan toistensa seuraan ja saamaan kohtaamisista myönteisiä vaikutuksia työhönsä. Tärkeimmäksi tekijäksi toimitilamarkkinoilla nousevat työtehoa ja hyvinvointia edesauttavat olosuhteet, kuten ympäröivät yhteisöt ja palvelut. Voittaja on se, joka onnistuu nämä olosuhteet luontevimmin tarjoamaan.

Lue myös:

Viisi tiukkaa kysymystä Julialle ja Helelle – haittaako ketään, vaikka työpaikka näyttäisi murjulta?
Muutoksen tuulia TriviumCityssä
Tiedepuiston pysäköinti uudistuu

Tagit: Asiakkaat

Ota yhteyttä