EelctroCityn poistumisharjoitus on ohi, ja ihmiset palaavat takaisin rakennukseen.

08.12.2016

ElectroCityssä ja ICT-Cityssä pidettiin poistumisharjoitus

Turun Teknologiakiinteistöt järjesti poistumisharjoitukset ElectroCityssä ja ICT-Cityssä 18.11.2016 yhdessä turvapalveluja tarjoavan Avarn Securityn kanssa. Poistumisharjoitusten avulla testattiin kiinteistöjen pelastussuunnitelmien toimivuutta ja käyttäjien turvallisuustietoisuutta.

Molemmista harjoituksista tiedotettiin etukäteen kiinteistöjen käyttäjille. Harjoitusten jälkeen tehtiin palautekysely harjoitusten onnistumisesta, missä kysyttiin osallistujien havaintoja muun muassa palokellojen kuuluvuudesta, poistumisreitin tiedotuksesta ja toiminnasta kokoontumispaikalla.
Molemmat harjoitukset sujuivat nopeasti ja ne koettiin hyödyllisiksi. Hyvänä asiana pidettiin, että harjoituksia järjestetään säännöllisesti. Myös sellaisia harjoituksia toivottiin, joista ei tiedoteta etukäteen.

Kulkureittien esteettömyydestä ja palokellojen kuuluvuudesta annettiin palautetta molempien kiinteistöjen osalta. ElectroCityn kokoontumispaikkaa Tykistökadun toisella puolella ei pidetty hyvänä vaihtoehtona, sillä ihmismassat ajautuivat ylittämään tietä autojen seassa. Kiinteistöjen pelastussuunnitelmia ja turvallisuusohjeita tullaan päivittämään saatujen tulosten ja kehittämisehdotuksien perusteella.


ICT-Cityn kokoontumispaikkana toimii rakennuksen päädyssä oleva pysäköintipaikka.

Ota yhteyttä