03.11.2021

Toimistokierrätyksen edelläkävijät

Kierrättämisen kuuluu olla helppoa – myös työpaikoilla. Toimivimmat ratkaisut ovat usein yksinkertaisia ja lähtevät arjen ongelmien ratkaisemisesta. Tärkeintä on uskaltaa katsoa arkista asiaa uusin silmin.

Kierrättämisestä toimitiloissa keskustellaan yhä enemmän ja käyttäjät ovat tulleet tietoisemmiksi arkisten valintojen ympäristövaikutuksista. Teknologiakiinteistöjen ja Turku Science Park Oy:n 6Aika -hankkeen järjestämässä jätehuollon ideakilpailussa etsittiin ratkaisuja toimistokierrätyksen parantamiseksi. Uusilla ratkaisuilla haluttiin edistää vastuullista ja kestävää arjen toimivuutta sekä kiertotalouden kehitystä.

Ideakilpailun voittajaksi valikoituivat Veera Annala ja Annika Annala työllään ”Starting from the Bottom”. Siskosten ehdotuksessa teki vaikutuksen erityisesti pitkälle viety suunnittelu, yksinkertaisen asian uudelleenideointi ja idean toteutuskelpoisuus.

– Etsimme arkkitehtiopiskelijoille suunnattua kilpailua, joten jätehuollon ideakilpailu kiinnitti huomiomme. Kestävät ratkaisut ja kierrättäminen ovat lähellä molempien sydäntä, joten halusimme ehdottomasti osallistua, Annika Annala kertoo.


Tiedepuiston pienoismallia pääsee katsomaan Vierailukeskus Joen toisen kerroksen Turku Futurescapes -tilassa.

Arjen kierrätys idean lähtökohtana

Arkkitehdeiksi opiskelevat siskokset saivat idean jätepisteen uudelleenjärjestelyyn omasta arjestaan. Idean ydin on, että jo tilan suunnitteluvaiheessa kierrätyksen vaatimaan tilaan kiinnitetään aidosti huomiota. Keskitetyllä, tilavalla ja modulaarisesti muutettavalla kierrätyspisteellä saadaan edistettyä jätteiden lajittelua jo sen syntypisteessä.

– Ajattelimme, että jos kierrättäminen ja jäteastioiden paikka on hakusessa jo kahden hengen taloudessa, miten paljon haasteita liittyy suuremman luokan, esimerkiksi toimistojen, kierrätykseen, Veera Annala kertoo.

Kierrätys ja jätehuolto nostetaan esille aina uutta rakennettaessa ja vanhaa kunnostettaessa. Varsinkin toimistotilojen kohdalla oma vaivannäkö kierrätyksen eteen voi tuntua turhalta, koska tietoa jätteen jatkokäsittelystä ei välttämättä ole saatavilla. Myös Teknologiakiinteistöillä on havahduttu asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen saada tietoa jätteen koko elinkaaresta.

– Olimme käyneet paljon keskusteluita eri ihmisten kanssa siitä, onko kierrättäminen järkevää ja mitä jätteelle oikeasti tapahtuu lajittelun jälkeen. Tuntui, että ihmisillä ei ole yhteisymmärrystä siitä, miksi kierrättäminen on tärkeää, Annala jatkaa.


Vierailun aikana tutustuttiin EduCityn ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin.

Kierrättämisen kuuluu olla helppoa

Kaikki meistä varmasti tietävät tunteen, kun kierrättäminen tuntuu raskaalta ja vaivalloiselta. Vaikka tiedämme periaatteessa mihin mikäkin roska menee, on esimerkiksi eri muovilajien tunnistaminen joskus vaikeaa. Toimitiloissa kierrätystä voidaan edistää jakamalla tietoa ja suunnittelemalla kierrätyksen käyttäjälähtöisesti alusta loppuun. Tärkeintä on, että jäte lajitellaan oikeaan paikkaan alusta saakka.

– Kokonaisuuteen liittyy paljon uskomuksia ja harhaluuloja, eikä konsensusta tunnu olevan. Halusimme suunnitella kierrätyspisteen niin, että ei voi olla kenellekään epäselvää mikä jäte menee mihinkin astiaan, Annika Annala päättää.


EduCitystä voi seurata viereen nousevan CivilCityn edistymistä.

Lue lisää:

Teknologiakiinteistöjen uudet sisustuskonseptit murtavat käsityksiä perinteisestä toimistosta
Katso video parkkihallien elävöittämisprojektista: ”Jäi todella hyvä fiilis”
Seuraa ParkCityn rakentumista

Ota yhteyttä