Outi Kiili työskentelee Teknologiakiinteistöjen talouspäällikkönä. Hän vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta ja raportoinnista.

10.06.2019

Kasvanut kysyntä näkyy tunnusluvuissa

Teknologiakiinteistöjen liikevaihto kasvoi vuonna 2018 yhdeksän prosenttia, 27,4 miljoonaan euroon. Kasvu johtui pääosin Kupittaan palloiluhallin ja Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen ensimmäisestä täydestä toimintavuodesta, mikä toi mukanaan uusia vuokratuloja.

Yhtiön operatiivisen toiminnan tulosta kuvaava käyttökate kasvoi 15,9 miljoonaan. Investointeja yhtiö teki 27 miljoonalla eurolla, joista pääosa kohdistui rakenteilla olevaan Kampukseen ja kuusi miljoonaa asiakkaille tehtyihin tilamuutoksiin.

– Vuokralaisten tiloihin tehdyt investoinnit nostivat keskimääräistä neliövuokraa ja vaikuttivat siten liikevaihdon nousuun. Yhtiön toimintaa pystyttiin myös tehostamaan vuonna 2018, minkä seurauksena käyttökate nousi 58,1 prosenttiin ja myyntivoitoista oikaistu käyttökate 57,23 prosenttiin, kertoo Teknologiakiinteistöjen talouspäällikkö Outi Kiili.

Teknologiakiinteistöjen vuokralaisten lukumäärä kasvoi 280:stä 300:aan, mikä johtui pääosin Werstaan laajenemisesta DataCityyn. Samalla toimitilojen suuri kysyntä nosti yhtiön tilaperusteisen käyttöasteen yli 99 prosenttiin. Myös taloudellinen käyttöaste oli vuonna 2018 erittäin korkea, 98 prosenttia.

– Taloudellisessa käyttöasteessa otetaan huomioon ainoastaan ne tilat, joista sillä hetkellä saadaan vuokratuottoa, eli remontissa olevat tai jo tiedossa olevaa vuokralaista odottavat tilat eivät ole mukana taloudellisessa käyttöasteessa. Tilaperusteisessa käyttöasteessa nämä taas ovat mukana, Kiili selventää.

Vuonna 2018 Teknologiakiinteistöt myi kaksi Turun keskustassa omistamaansa kohdetta, minkä seurauksena vuokrattavan pinta-alan määrä väheni. Kiinteistöjen yhteenlaskettu käypä arvo kuitenkin nousi, koska rakenteilla oleva Kampus otettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa mukaan kiinteistösalkkuun.

Tutustu Teknologiakiinteistöjen tunnuslukuihin

Ota yhteyttä