17.02.2016

Turun seudun vierailu- ja innovaatiokeskuksen arkkitehtien ideakilpailun työt nähtävillä

Turkulaisille arkkitehdeille järjestettiin kesällä 2015 kilpailu, jossa pyydettiin ideoimaan vierailu- ja innovaatiokeskuksen arkkitehtuurista toteutusta Turku Science Parkin ytimeen. Arkkitehtejä pyydettiin ideoimaan, millainen vierailukeskus on tilana ja miten se sitoo alueen rakennukset luontevasti yhteen. Myös vierailukeskuksen muuntojoustavuutta ja toteuttamiskelpoisuutta korostettiin.

Kahdeksan työn joukosta valittiin voittajaksi Vesa Arosuo Arkkitehtien idea. Raati perusteli valintaansa seuraavilla seikoilla: Vesa Arosuon työssä huomioitiin kestävä kehitys, alueella jo olemassa oleva rakennuskanta ja tilan muunneltavuus. Alueen sisäisten kulkuyhteyksien parantaminen korostui parhaiten Arosuon ideassa, ja tilan muotokieli miellytti raatia eniten.

Voittajan lisäksi seitsemän muuta arkkitehtien ideakilpailun työtä on nyt nähtävillä.


Vesa Arosuo Arkkitehdit


Arkkitehtitoimisto Ark'Aboa Oy


Sigge Arkkitehdit Oy


Juhana Marttinen Arkkitehdit Oy


Arkkitehtitoimisto Sabelström Oy


LPR-arkkitehdit Oy


CC-M Arkkitehdit Oy


Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Oy

Ota yhteyttä