Työpaikkakeskittymä keskellä Turkua

Turun tiedepuisto on eräs suurimpia ja vanhimpia tiedepuistoja Suomessa. Toisin kuin valtaosa Suomen tiedepuistoista, Turun tiedepuisto on tiiviisti kiinni kaupunkirakenteessa ja sijaitsee kävelyetäisyydellä Turun keskustasta, Kupittaan rautatieaseman ja Helsingin moottoritien välittömässä läheisyydessä.

Alueella toimivat Turun Yliopisto, Åbo Akademi, Turun Ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä yli 400 muuta organisaatiota ja yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 16 000 ihmistä. Opiskelijoita yliopistoissa ja korkeakouluissa on noin 35 000 ja professoreita yli 400. Vuosittain alueen yliopistoista valmistuu noin 200 tohtoria. Turun tiedepuiston alueella toimii myös Turun yliopistollinen keskussairaala.

Turun tiedepuistossa on aktiivinen startup-kulttuuri, jota edistää ElectroCityssä sijaitseva startup-yhteisö SparkUp. SparkUpissa järjestetään tapahtumia sekä annetaan sparrausta kasvuyrityksille. Toimintaa SparkUpissa pyörittävät Turku Science Park Oy, opiskelijavetoinen Boost Turku sekä luovien alojen yrityspalvelu Creve.

Kärkialat: bioteknologia ja ICT

Turun tiedepuiston kärkitoimialoja ovat bioteknologia ja ICT. Turku on Suomen johtava bioteknologian keskus ja noin puolet Suomen lääketeollisuus- ja diagnostiikka-alan yrityksistä toimii Turussa. ICT-alan sovellusalueita Turun tiedepuistossa ovat muun muassa terveys- ja hyvinvointiteknologia, bioICT, DTV-teknologia sekä kieli- ja opetusteknologia.

Tykistökadulla sijaitseva BioCity kokoaa yhteen Turun yliopiston ja Åbo Akademin biotieteiden koulutuksen ja tutkimuksen. Lisäksi kiinteistöissä toimii runsaasti bioalan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa harjoittavia yrityksiä sekä alan palveluyrityksiä.

Samassa korttelissa sijaitseva ICT-City puolestaan yhdistää niin Turun yliopiston, Åbo Akademin kuin Turun Ammattikorkeakoulunkin ICT-alan koulutuksen ja tutkimuksen, varmistaen alan ihmisten kotiutumisen Turun tiedepuiston alueelle jo opiskeluaikoina. ICT-yritysten toimitiloja löytyy ympäri tiedepuistoa pääpainon ollessa Electro- ja DataCityssä.

Ota yhteyttä