Turun tiedepuisto -kärkihanke johdattaa vetovoimaiseen tulevaisuuteen

Turun kampus- ja tiedepuistoalueen kehittäminen on yksi Turun kaupunginvaltuuston vuonna 2016 asettamasta kaupungin kärkihankkeesta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen kansainvälistä vetovoimaa sekä kehittää kaupunkia kokonaisvaltaisesti rakentamisen, liikkumisen ja maankäytöllisin ratkaisuin. Kärkihanke myös vahvistaa kaupunkiympäristön roolia älykkään kaupungin avoimena tutkimus- ja testialustana.

Yliopistokampusten ja Kupittaan alueelle levittäytyvä Tiedepuistoalue on jo nyt paitsi monipuolinen koulutus- ja tutkimuskeskittymä, myös kansainvälisesti merkittävä yritystoiminnan keskus ja houkutteleva asuinympäristö.

Turun tiedepuisto kärkihanke
Näkymä Tuomiokirkolta tiedepuistoon

Yritysmaailman, koulutuksen, palveluiden ja asumisen synergiaa

Turun kaupunki julkaisi Tiedepuiston tulevaisuuskuvan 4.12.2017 (Turun Tiedepuiston Masterplan 2050). Sen tavoitteena on luoda suuntaviivat tulevien vuosikymmenten kehitykselle ja visioida, millaisena Itäharjun suuntaan laajentunut kokonaisuus näyttäytyy tulevaisuudessa. Yhteensä noin 90 hehtaarin kokoinen Itäharjun kolmion alue tarjoaa alustan Tiedepuiston merkittävälle kasvulle. Kokonaisuudessaan alueen arvellaan uudistuvan kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä.

Tulevaisuuskuva käsittää yli miljoona neliötä uutta rakentamista, usean miljardin investointeja, yli 10 000 uutta työpaikkaa ja asuntoja 20 000 uudelle turkulaiselle. Turun alueen positiivinen rakennemuutos (pore) kytkeytyy myös tiedepuistoalueen toimintaan, sillä lääke- ja meriteollisuuden yritykset kohtaavat ja vaikuttavat myös tiedepuiston alueella ja luovat uusia työpaikkoja. Uusien toimitilojen lisäksi tullaan tarvitsemaan myös uutta tutkimus-, opetus- ja laboratoriotilaa.

Turun tiedepuisto kärkihanke
Näkymä Kupittaan asemalta kaupunkikeskustan suuntaan.

Tulevaisuuskuvaa on rakennettu laajalla yhteistyöllä. Yhteistyöhön ovat osallistuneet Turun Teknologiakiinteistöjen lisäksi Turun kaupunki, alueen yliopistot ja korkeakoulut, Turku Science Park Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri sekä Turun ylioppilaskyläsäätiö.

Tiedepuistoalueelle valmistui toukokuussa 2018 Medisiina D - lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilojen uudisrakennus, jonka koko on noin 26 000 bruttoneliötä. Rakennuksessa tulevat toimimaan Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Turun ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rakennus avautuu käyttöön toimijoiden aikataulun mukaisesti, ja ne tiedottavat aikatauluista omissa kanavissaan.

Turun Teknologiakiinteistöt rakennuttaa Turun ammattikorkeakoululle uuden kampusrakennuksen osoitteeseen Joukahaisenkatu 7, nykyisen ICT-Cityn naapuriin. Rakennus valmistuu vuonna 2020, ja kokoaa valmistuessaan kaikki ammattikorkeakoulun toiminnot saman katon alle.

Turun tiedepuisto kärkihanke
Näkymä Villa Medican edestä Yliopistonmäen suuntaan.

Lähde: Turun kaupunki
​Kuvat: Lundén Architecture Company

 

Ota yhteyttä