Mikä on Turun Teknologiakiinteistöt?

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun tiedepuistossa toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää alueiden kiinteistöjä ja palveluita sekä vuokraa toimitiloja yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön tavoitteena on olla kannattava ja kasvollinen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen Suomen parhaan ympäristön toimia ja kehittyä. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:llä on noin 136 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, ja tilojen keskimääräinen käyttöaste on 96 prosenttia.

Strategia
Turun Teknologiakiinteistöjen strategiana on kasvaa ja lisätä kannattavuutta kehittämällä ensisijaisesti Turun tiedepuistoa sekä yhtiön omistamia kiinteistöjä. Yhtiö haluaa tarjota alueen toimijoille lisäarvoa ja yhteisöllisyyttä tuottavia asiakaslähtöisiä palveluita sekä luoda Turun tiedepuistoon uusia kansainvälisesti arvostettuja vetovoimatekijöitä, jotka lisäävät alueen kiinnostavuutta ja nostavat kiinteistöjen arvoa. Lisäksi Turun Teknologiakiinteistöt pyrkii tukemaan Turun keskusta-alueen kehittämistä.

Visio
Turun Teknologiakiinteistöjen päämääränä on olla houkutteleva yritys niin asiakkaille kuin omistajillekin ja tarjota asiakkailleen Suomen paras ympäristö toimia ja kehittyä.

Missio
Turun Teknologiakiinteistöjen toiminta-ajatuksena on tarjota laadukkaita tilaratkaisuja ja niihin liittyviä asiakaslähtöisiä palveluita sekä kehittää Turun tiedepuiston toimintoja, jotta siellä toimivat yritykset ja yhteisöt voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Arvot

Innovatiivisuus
Innovatiivisuus on Turun Teknologiakiinteistöille luovia ratkaisuja, villejä ideoita sekä uusia tapoja tehdä asioita. Se on avoimuutta erilaisille mahdollisuuksille ja herkkiä korvia asiakkaiden toiveille.

Vastuullisuus
Vastuullisuus tarkoittaa Turun Teknologiakiinteistöille kaikkea sähkön säästöstä ympäristösertifikaattien mukaiseen rakentamiseen. Se on tasavertaista kumppanuutta, hyvää hallintoa ja joustavia järjestelyjä. Se on joukkoliikennettä, kestäviä materiaalivalintoja ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vastuullisuudesta kerromme enemmän täällä.

Positiivisuus
Positiivisuus on Turun Teknologiakiinteistöille optimistista asennetta, avarakatseisuutta ja innostusta. Se on luottamusta, rakentavaa suhtautumista sekä halua keskittyä ongelmien sijaan niiden ratkaisemiseen.

Avoimuus
Avoimuus tarkoittaa Turun Teknologiakiinteistöille läpinäkyvää toimintaa, aktiivista tiedotusta sekä kuntalaisten ottamista mukaan yhtiön päivittäiseen tekemiseen ja tulevaisuuden kehittämiseen. Se on myös helppoa saavutettavuutta, avointa neuvottelukulttuuria ja kiinnostusta kaikkien mielipiteitä kohtaan.

Toimintaa ohjaava idea

Turun Teknologiakiinteistöjen toiminnan takana on näkemys, että yritys tarvitsee toimintaa ohjaavan idean, johtoajatuksen, johon kiteytyy kaikki yrityksen tekeminen. Tämä johtoajatus ohjaa yrityksen toimintaa aina strategiasta päivittäiseen tekemiseen.

Turun Teknologiakiinteistöillä toimintaa ohjaavia johtoajatuksia on kaksi. Ensimmäinen niistä on, että tunne johtaa toimintaa. Ihmiset tekevät päätöksiä tunteella ja perustelevat niitä järjellä. Näin ollen ei ole samantekevää, minkälaisen tunteen jokin asia meissä herättää. Turun Teknologiakiinteistöjen tapauksessa ajatus konkretisoituu seiniin: me emme vuokraa pelkkiä seiniä vaan kokonaista ekosysteemiä niiden ympärillä, fiilistä johon toivomme asiakkaidemme haluavan sukeltaa. Tämä on ajatus, jonka pidämme mielessä jokaista päätöstä tehdessämme. Parantaako ratkaisu toimitilojen ja alueiden viihtyisyyttä, lisääkö se yhteisöllisyyttä tai antaako se lisäarvoa asiakkaillemme?

Toiseksi Turun Teknologiakiinteistöt haluaa tarjota yrityksille kehityspolun toiminnan aloituksesta kasvuun ja maailmanvalloitukseen asti. Tässä tukena ovat monipuoliset yrityskehitys- ja innovaatiopalvelut, jotka keskittyvät Turun tiedepuiston alueelle.

Ota yhteyttä