Yhteystiedot

Puh. 010 315 3015

Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiakiinteistot.fi

Tykistökatu 6, BioCity
20520 Turku

Sari Huhtinen

Johdon assistentti

045 636 3285

Lataa vCard

Sari toimii johdon ja hallinnon assistenttina. Lisäksi Sarin työtehtäviin kuuluvat yhtiön ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus sekä muissa taloushallinnon tehtävissä avustaminen.
Zuzana Huurre

Assistant controller

050 542 9045

Lataa vCard

Zuzana tukee controlleria sisäisen raportoinnin toteuttamisessa. Lisäksi Zuzana käsittelee yhtiön ostolaskuja sekä osallistuu tilinpäätöksen tekemiseen.
Jani Jeromaa

Ylläpitopäällikkö

0400 218 852

Lataa vCard

Jani toimii Turun Teknologiakiinteistöjen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana ja isännöitsijänä. Hän vastaa kiinteistöpalveluiden laadunvalvonnasta sekä riskienhallinnasta sekä auttaa asiakkaita kaikissa tiloihin liittyvissä kysymyksissä.
Noora Kallio

Markkinointiasiantuntija

040 150 9585

Lataa vCard

Noora järjestää tapahtumia, kirjoittaa tiedotteita ja tuottaa markkinointimateriaalia. Hän avustaa viestintäjohtajaa monissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä.
Hele Kaunismäki

Asiakkuusjohtaja

050 559 0374

Lataa vCard

Hele vastaa vuokrasopimus- ja muutostyöneuvotteluista, Werstaan asiakkuuksista sekä toimii asiakastiimin esimiehenä. Lisäksi hän osallistuu kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn.
Outi Kiili

Talouspäällikkö

050 577 9915

Lataa vCard

Outi vastaa yhtiön sisäisestä laskennasta ja raportoinnista. Hän huolehtii projektien päätösvalmistelusta ja seurannasta. Hän toimii myös johtoryhmän ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen sihteerinä.
Kirsi Kilpi

Kiinteistösihteeri

040 575 5904

Lataa vCard

Kirsi huolehtii avaintenhallinnasta ja kiinteistörekisteristä sekä vastaa siitä, että talojen pohjapiirrokset ovat ajan tasalla. Kirsi piirtää pohjakuvia myös asiakkaiden tarpeisiin sekä auttaa tilamuutosten suunnittelussa.
Mikko Lehtinen

Toimitusjohtaja

040 685 0948

Lataa vCard

Mikko johtaa yhtiötä hallituksen antamien valtuutusten puitteissa ja toimii yhtiön puhemiehenä julkisuudessa. Hän on visionäärinen hands-on johtaja, jonka voi bongata niin näyttämästä toimitiloja kuin neuvottelemasta yhtiön tulevaisuudestakin.
Katja Liesilinna

Talousasiantuntija

0400 197 162

Lataa vCard

Katja hoitaa kiinteistöyhtiöiden tilinpäätökset sekä huolehtii vuokralaskutuksesta. Hän hoitaa myös yhtiöiden maksuliikenteen.
Terhi Marin

Viestintäjohtaja

044 907 4151

Lataa vCard

Terhi vastaa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta, hoitaa yhtiön suhteita yhteistyöorganisaatioihin sekä kuuluu yhtiön johtoryhmään. Hän kirjoittaa tiedotteita sekä tuottaa markkinointimateriaalia ja sisältöjä sosiaaliseen mediaan.
Marko Mäenpää

Palveluasiantuntija

0400 323 086

Lataa vCard

Marko vastaa aula- ja muiden palveluiden jokapäiväisestä toiminnasta sekä opasteiden päivittämisestä. Häntä saa lähestyä arkisten parannusehdotusten kanssa ja niin pienten kuin isojenkin käytännön epäkohtien ratkaisemiseksi.
Hanna Nikula

Talousasiantuntija

041 535 2686

Lataa vCard

Hanna hoitaa kiinteistöyhtiöiden tilinpäätökset sekä huolehtii vuokralaskutuksesta. Hän hoitaa myös yhtiöiden maksuliikenteen.
Maija Nurmio

Pääkirjanpitäjä

040 674 5080

Lataa vCard

Maija vastaa konsernin yhtiöiden ulkoisesta raportoinnista. Hän hoitaa emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset.
Erkki Oikarinen

Riskienhallinta- ja vastuullisuuspäällikkö

040 7361 344

Lataa vCard

Erkki osallistuu yrityksen vastuullisuusohjelman rakentamiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen. Lisäksi hän vastaa riskienhallinnan käytännön toteutuksesta.
Leena Puodinketo
Leena vastaa konsernin rekisteröinneistä ja sopimushallinnasta. Hän huolehtii projektien seurannasta ja päätösvalmisteluista sekä avustaa talousjohtajaa taloushallinnon tehtävissä.
Maaria Rahikainen
Maaria toimii yhtiön lakimiehenä ja huolehtii, että yhtiön toiminta on oikeudellisesti kestävällä pohjalla. Hän vastaa henkilöstöhallinnosta, transaktioiden ja sopimusten lainmukaisuudesta sekä varmistaa, että yhtiön riskit ovat hallinnassa. Maaria kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Olli Rosenberg

Kiinteistö- ja palvelujohtaja

0400 288 725

Lataa vCard

Olli vastaa Turun Teknologiakiinteistöjen omaisuudenhallinnasta ja palvelutuotannosta sekä urakkavalvonnasta, investointisuunnitelmista ja -laskelmista. Hän toimii kiinteistö- ja palvelutiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Jari Salomaa

Palvelupäällikkö

040 501 6370

Lataa vCard

Jari vastaa kiinteistöissä tuotettavista toimitilapalveluista, kuten aula-, siivous, tietotekniikka- ja kokouspalveluista. Hän auttaa asiakkaita löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat palvelut.
Anniina Savisalo

Rakennuttajapäällikkö, Arkkitehti SAFA

040 539 0605

Lataa vCard

Anniina työskentelee osana kiinteistö- ja palvelutiimiä erityisalueenaan tilojen arkkitehtisuunnittelu ja tilamuutokset.
Ulla Sjöblom
Ulla vastaa yhtiön strategisesta talousjohtamisesta, hallinnollisista prosesseista sekä sisäisestä valvonnasta. Hän toimii talous- ja hallintotiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Julia Skovbjerg
Julia vastaa Teknologiakiinteistöjen asiakkuussuhteista, toimii asiakastiimin esimiehenä sekä kuuluu yhtiön johtoryhmään. Lisäksi hän osallistuu kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Carita Varjonen

Asiakkuuspäällikkö

040 676 6037

Lataa vCard

Carita vastaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen kumppanuussopimuksista sekä Teknologiakiinteistöjen asiakassuhteista. Hän hallinnoi yhtiön vuokrasopimuksia ja neuvottelee nykyisten asiakkaiden kanssa heidän muuttuvista tilatarpeistaan.

Laskutus:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Tykistökatu 6

20520 Turku

 

Puh. 010 315 3016

Viite: selite / tilaaja

Y-tunnus: 2349955-3

Verkkolaskutustunnus:

003723499553

 

Operaattori:

Maventa

 

Välittäjätunnus:

003721291126

 

Pankkiverkon välittäjätunnus:

DABAFIHH

Harjoittelupaikat

Haluatko harjoittelijaksi Suomen vauhdikkaimpaan ja dynaamisimpaan kiinteistösijoitusyhtiöön?

Turun Teknologiakiinteistöt tarjoaa harjoittelupaikkoja Turun elinkeinoelämän, kaupunkikehittämisen ja kiinteistösijoittamisen näköalapaikalta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla eri alojen opiskelijoille taloushallinnosta markkinointiin, tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin. Harjoittelijoiden tehtävät räätälöidään harjoittelijan opiskelualan ja yhtiössä käynnissä olevien projektien mukaan vastaamaan sekä harjoittelijan että yhtiön tarpeita.

Harjoittelijoilta odotetaan kiinnostusta kiinteistöalaa ja kaupunkikehittämistä kohtaan, aktiivista ja positiivista asennetta sekä oma-aloitteisuutta ja huumorintajua.

Harjoittelujaksot ovat palkattomia ja ne kestävät vähintään kaksi kuukautta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla ympäri vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Lisätietoja harjoittelupaikoista sekä vapaamuotoiset hakemukset: rekry@teknologiakiinteistot.fi

Ota yhteyttä