Yhteystiedot

Puh. 010 315 3015

Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiakiinteistot.fi

Janne Alho

Asiakkuuspäällikkö

0400 371 389

Lataa vCard

Janne vastaa yhtiön asiakassuhteista, uusiasiakashankinnasta sekä vuokraneuvotteluista. Hän kehittää yhtiön vuokrausstrategiaa, osallistuu tila- ja palvelukonseptien kehittämiseen sekä kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Sari Huhtinen

Talousasiantuntija

045 636 3285

Lataa vCard

Sarin työtehtäviin kuuluu yhtiön ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus sekä muissa taloushallinnon tehtävissä avustaminen. Sari toimii myös apuna erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä.
Zuzana Huurre

Taloushallinnon harjoittelija

Jani Jeromaa

Ylläpitopäällikkö

0400 218 852

Lataa vCard

Jani toimii Turun Teknologiakiinteistöjen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana ja isännöitsijänä. Hän vastaa kiinteistöpalveluiden laadunvalvonnasta sekä riskienhallinnasta sekä auttaa asiakkaita kaikissa tiloihin liittyvissä kysymyksissä.
Noora Kallio

Markkinointiasiantuntija

040 150 9585

Lataa vCard

Noora järjestää tapahtumia, kirjoittaa tiedotteita ja tuottaa markkinointimateriaalia. Hän avustaa viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikköä monissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä.
Hele Kaunismäki

Projektipäällikkö

050 5590374

Lataa vCard

Hele toimii konseptista ja asiakkuuksista vastaavana projektipäällikkönä vierailukeskushankkeessa. Hän vastaa vierailukeskuksen yritys- ja korkeakoulukumppaneista sekä toimintamallin rakentamisesta. Tähän sisältyy palvelukonsepti, näyttelysuunnittelu ja toiminnan resursointi.
Outi Kiili

Controller

050 577 9915

Lataa vCard

Outi vastaa yhtiön sisäisestä laskennasta ja raportoinnista. Hän huolehtii projektien päätösvalmistelusta ja seurannasta. Hän toimii myös johtoryhmän ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen sihteerinä.
Kirsi Kilpi

Kiinteistösihteeri

040 575 5904

Lataa vCard

Kirsi huolehtii avaintenhallinnasta ja kiinteistörekisteristä sekä vastaa siitä, että talojen pohjapiirrokset ovat ajan tasalla. Kirsi piirtää pohjakuvia myös asiakkaiden tarpeisiin sekä auttaa tilamuutosten suunnittelussa.
Mikko Lehtinen

Toimitusjohtaja

0400 960 626

Lataa vCard

Mikko johtaa yhtiötä hallituksen antamien valtuutusten puitteissa ja toimii yhtiön puhemiehenä julkisuudessa. Hän on visionäärinen hands-on johtaja, jonka voi bongata niin näyttämästä toimitiloja kuin neuvottelemasta yhtiön tulevaisuudestakin.
Katja Liesilinna

Talousasiantuntija

0400 197 162

Lataa vCard

Katja hoitaa kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoa ja raportointia sekä huolehtii vuokralaskutuksesta. Hän osallistuu myös taloushallinnon järjestelmän kehittämiseen.
Terhi Marin

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö

044 907 4151

Lataa vCard

Terhi vastaa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta, hoitaa yhtiön suhteita yhteistyöorganisaatioihin sekä kuuluu yhtiön johtoryhmään. Hän kirjoittaa tiedotteita sekä tuottaa markkinointimateriaalia ja sisältöjä sosiaaliseen mediaan.
Marko Mäenpää

Palveluasiantuntija

0400 323 086

Lataa vCard

Marko vastaa aula- ja muiden palveluiden jokapäiväisestä toiminnasta sekä opasteiden päivittämisestä. Häntä saa lähestyä arkisten parannusehdotusten kanssa ja niin pienten kuin isojenkin käytännön epäkohtien ratkaisemiseksi.
Maija Nurmio

Kirjanpitäjä

040 674 5080

Lataa vCard

Maija vastaa konsernin yhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä. Hän osallistuu myös taloushallintojärjestelmän kehittämiseen.
Erkki Oikarinen

Vastuullisuusasiantuntija

040 7361 344

Erkki osallistuu yrityksen vastuullisuusohjelman rakentamiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen. Lisäksi hän on mukana hallinnon eri projekteissa.
Leena Puodinketo

Hallintovastaava

Äitiysvapaalla

Lataa vCard

Leena vastaa konsernin rekisteröinneistä ja sopimushallinnasta. Hän huolehtii projektien seurannasta ja päätösvalmisteluista sekä avustaa talousjohtajaa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Hän toimii myös johtoryhmän ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen sihteerinä.
Maaria Rahikainen

Yhtiölakimies

050 336 3808

Lataa vCard

Maaria toimii yhtiön lakimiehenä ja huolehtii, että yhtiön toiminta on oikeudellisesti kestävällä pohjalla. Hän vastaa transaktioiden ja sopimusten lainmukaisuudesta sekä varmistaa, että yhtiön riskit ovat hallinnassa. Maaria kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Olli Rosenberg

Kiinteistö- ja palvelupäällikkö

0400 288 725

Lataa vCard

Olli vastaa Turun Teknologiakiinteistöjen omaisuudenhallinnasta ja palvelutuotannosta sekä urakkavalvonnasta, investointisuunnitelmista ja -laskelmista. Hän toimii kiinteistö- ja palvelutiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Jari Salomaa

Palveluvastaava

040 5016 370

Lataa vCard

Jari vastaa kiinteistöissä tuotettavista toimitilapalveluista, kuten aula-, siivous, tietotekniikka- ja kokouspalveluista. Hän auttaa asiakkaita löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat palvelut.
Anniina Savisalo

Arkkitehti SAFA

040 539 0605

Lataa vCard

Anniina työskentelee osana kiinteistö- ja palvelutiimiä erityisalueenaan tilojen arkkitehtisuunnittelu ja tilamuutokset.
Ulla Sjöblom

Talousjohtaja

040 593 1878

Lataa vCard

Ulla vastaa yhtiön strategisesta talousjohtamisesta, hallinnollisista prosesseista sekä sisäisestä valvonnasta. Hän toimii talous- ja hallintotiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Julia Skovbjerg

Asiakasvastaava

+358 400 385 748

Lataa vCard

Julia vastaa yhtiön asiakassuhteista. Hän hallinnoi vuokrasopimussuhteita ja neuvottelee mielellään myös nykyisten asiakkaiden kanssa tilapäivityksistä.

Laskutus:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Tykistökatu 6

20520 Turku

 

Puh. 010 315 3016

Viite: selite / tilaaja

Y-tunnus: 2349955-3

Verkkolaskutustunnus:

003723499553

 

Operaattori:

Maventa

 

Välittäjätunnus:

003721291126

 

Pankkiverkon välittäjätunnus:

DABAFIHH

Harjoittelupaikat

Haluatko harjoittelijaksi Suomen vauhdikkaimpaan ja dynaamisimpaan kiinteistösijoitusyhtiöön?

Turun Teknologiakiinteistöt tarjoaa harjoittelupaikkoja Turun elinkeinoelämän, kaupunkikehittämisen ja kiinteistösijoittamisen näköalapaikalta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla eri alojen opiskelijoille taloushallinnosta markkinointiin, tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin. Harjoittelijoiden tehtävät räätälöidään harjoittelijan opiskelualan ja yhtiössä käynnissä olevien projektien mukaan vastaamaan sekä harjoittelijan että yhtiön tarpeita.

Harjoittelijoilta odotetaan kiinnostusta kiinteistöalaa ja kaupunkikehittämistä kohtaan, aktiivista ja positiivista asennetta sekä oma-aloitteisuutta ja huumorintajua.

Harjoittelujaksot ovat palkattomia ja ne kestävät vähintään kaksi kuukautta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla ympäri vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Lisätietoja harjoittelupaikoista sekä vapaamuotoiset hakemukset: rekry@teknologiakiinteistot.fi

Ota yhteyttä