Yhteystiedot

Puh. 010 315 3015

Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiakiinteistot.fi

Tykistökatu 6, BioCity
20520 Turku

Jan-Peter Hautaniemi

Rahoituspäällikkö

040 631 9177

Lataa vCard

Jan-Peter kuuluu yhtiön taloustiimiin. Hän vastaa yhtiön rahoituksesta ja lainaportfolion hallinnasta. J-P:n vastuulla on myös transaktioiden taloudellinen mallintaminen.
Sari Huhtinen

HR-asiantuntija, Johdon assistentti

045 636 3285

Lataa vCard

Sari on osa hallintotiimiä ja hoitaa yhtiön päivittäistä henkilöstöhallintoa. Hän toimii myös johdon ja hallinnon assistenttina.
Zuzana Huurre

Assistant controller

050 542 9045

Lataa vCard

Zuzana tukee talouspäällikköä sisäisen raportoinnin toteuttamisessa. Lisäksi Zuzana käsittelee yhtiön ostolaskuja, avustaa erilaisissa taloushallinnon tehtävissä ja osallistuu tilinpäätöksen tekemiseen.
Jani Jeromaa

Ylläpitopäällikkö

0400 218 852

Lataa vCard

Jani toimii Turun Teknologiakiinteistöjen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana ja isännöitsijänä. Hän vastaa kiinteistöpalveluiden laadunvalvonnasta sekä riskienhallinnasta sekä auttaa asiakkaita kaikissa tiloihin liittyvissä kysymyksissä.
Maria Juhala

Palveluasiantuntija

010 315 3012

Lataa vCard

Marian löytää Trivium Retoriikan aulapalvelusta, jossa hän opastaa Retoriikan ja TriviumCityn kiinteistöissä asioivia vieraita sekä auttaa kiinteistössä olevien yritysten henkilökuntaa päivittäisissä asioissa.
Noora Kallio

Markkinointiasiantuntija

040 150 9585

Lataa vCard

Noora järjestää tapahtumia, kirjoittaa tiedotteita ja tuottaa markkinointimateriaalia. Hän avustaa viestintäjohtajaa monissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä.
Jyrki Kankaanpää

Ylläpitoasiantuntija

041 534 0756

Lataa vCard

Jyrki toimii kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden asiantuntijana. Hän vastaa eri palveluntuottajien työnohjauksesta sekä varmistaa, että asiakkailla on teknisesti toimivat ja siistit toimitilat.
Hele Kaunismäki
Hele vastaa Teknologiakiinteistöjen toimitila-, kokous- ja coworking-palveluista sekä aluepalveluiden kehittämisestä. Lisäksi hän toimii palvelutiimin esimiehenä.
Kirsi Kilpi

Kiinteistösihteeri

040 575 5904

Lataa vCard

Kirsi huolehtii avaintenhallinnasta ja kiinteistörekisteristä sekä vastaa siitä, että talojen pohjapiirrokset ovat ajan tasalla.
Hanne Laine

Palveluasiantuntija

010 315 3015

Lataa vCard

Hanne opastaa BioCityn aulapalvelussa kiinteistössä asioivia vieraita sekä auttaa siellä toimivien yritysten henkilökuntaa jokapäiväisissä asioissa. Hanne avustaa myös Joen kokouksissa ja tapahtumissa. BioCityn aulassa palvellaan myös PharmaCityn ja DataCityn werstaslaisia.
Katri Lamminniemi

Myyntineuvottelija

010 315 3000

Lataa vCard

Katrin tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä tapahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.
Rosanna Laurikainen-Klami
Rosanna vastaa Teknologiakiinteistöissä Turun tiedepuiston alueelle suunnitellun Kansi -hankkeen juridiikasta. Lisäksi hän hoitaa muita yhtiön sopimusjuridiikkaan liittyviä tehtäviä.
Mikko Lehtinen

Toimitusjohtaja

040 685 0948

Lataa vCard

Mikko johtaa yhtiötä hallituksen antamien valtuutusten puitteissa ja toimii yhtiön puhemiehenä julkisuudessa. Hän on visionäärinen hands-on-johtaja, jonka voi bongata niin näyttämästä toimitiloja kuin neuvottelemasta yhtiön tulevaisuudestakin.
Katja Liesilinna

Talouspäällikkö

0400 197 162

Lataa vCard

Katja vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta ja raportoinnista. Hän huolehtii investointiprojektien päätösvalmistelusta ja taloudellisesta seurannasta.
Leena Lindroos

Talousasiantuntija

040 825 2382

Lataa vCard

Leenan tehtäviin kuuluvat emoyhtiön osto- ja myyntireskontran hoitaminen sekä erilaiset taloushallinnon avustavat työt.
Terhi Marin

Viestintäjohtaja

044 907 4151

Lataa vCard

Terhi vastaa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoitaa yhtiön suhteita yhteistyöorganisaatioihin. Lisäksi hän toimii viestintätiimin esimiehenä.
Marko Mäenpää

Palveluasiantuntija

0400 323 086

Lataa vCard

Marko työskentelee kalusteiden parissa. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat muun muassa niiden varastointi ja siirtäminen.
Minna Mäkinen

Myyntineuvottelija

010 315 3000

Lataa vCard

Minnan tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä tapahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi hän toimii aulapalveluiden esimiehenä.
Mirka Mäkiö

Viestintäasiantuntija

050 557 4024

Lataa vCard

Mirka kirjoittaa tiedotteita, tuottaa markkinointimateriaalia sekä avustaa viestintäjohtajaa markkinoinnin ja viestinnän toteutuksessa.
Hanna Nikula

Talousasiantuntija

041 535 2686

Lataa vCard

Hanna hoitaa kiinteistöyhtiöiden tilinpäätökset sekä huolehtii vuokralaskutuksesta. Hän hoitaa myös yhtiöiden maksuliikenteen.
Maija Nurmio

Pääkirjanpitäjä

040 674 5080

Lataa vCard

Maija vastaa konsernin yhtiöiden ulkoisesta raportoinnista. Hän hoitaa emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset.
Erkki Oikarinen

Riskienhallinta- ja vastuullisuuspäällikkö

040 736 1344

Lataa vCard

Erkki osallistuu yrityksen vastuullisuusohjelman rakentamiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen. Lisäksi hän vastaa riskienhallinnan käytännön toteutuksesta.
Henrik Parts

Palveluasiantuntija

040 716 6789

Lataa vCard

Henrik hoitaa kaikkien kiinteistöjemme posti- ja pakettipalvelua.
Savvas Potitsopoulos

Kokouskoordinaattori

010 315 3022

Lataa vCard

Savvas huolehtii kokouspalveluiden käytännön järjestelyistä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Näitä palveluita ovat muun muassa kokoustekniikka, tarjoilut ja kokoustilojen kalustus.
Leena Puodinketo

Palvelupäällikkö

040 832 0175

Lataa vCard

Leena vastaa Werstaan vuokrasopimuksista ja jäsenyyksistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu Werstas-konseptin ja Werstas Storen jatkuva kehittäminen ja käyttäjäkokemusten parantaminen.
Katri Pyöli

Palveluasiantuntija

010 315 3009

Lataa vCard

Katrin löytää ElectroCityn aulapalvelusta. Katri opastaa ja neuvoo kiinteistössä asioivia vieraita sekä auttaa kiinteistössä olevien yritysten henkilökuntaa päivittäisissä asioissa. Aulapalvelutehtävien lisäksi Katri avustaa myös avaintenhallinnassa.
Anni Rajamäki

Palveluasiantuntija

010 315 3017

Lataa vCard

Anni työskentelee ICT-Cityn aulapalvelupisteellä. Anni opastaa ja neuvoo kiinteistössä asioivia vieraita sekä auttaa kiinteistössä olevien yritysten henkilökuntaa päivittäisissä asioissa.
Olli Rosenberg

Kiinteistöjohtaja

0400 288 725

Lataa vCard

Olli vastaa Teknologiakiinteistöjen omaisuudenhallinnasta sekä urakkavalvonnasta, investointisuunnitelmista ja -laskelmista. Hän toimii kiinteistötiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Maaria Salmenpohja
Maaria toimii yhtiön lakimiehenä. Hän vastaa henkilöstöhallinnosta, transaktioiden ja sopimusten lainmukaisuudesta sekä varmistaa, että yhtiön riskit ovat hallinnassa. Lisäksi hän toimii johtoryhmän sihteerinä.
Jari Salomaa

Palvelupäällikkö

040 501 6370

Lataa vCard

Jari vastaa kiinteistöissä tuotettavista toimitilapalveluista, kuten irtokaluste- ja AV-palveluista. Hän auttaa asiakkaita löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat palvelut.
Tinet Santalahti

Asiakkuuspäällikkö

040 623 7374

Lataa vCard

Tinet hoitaa Teknologiakiinteistöjen toimitilojen vuokrausta ja vaihtaa mielellään kuulumisia asiakkaiden kanssa myös silloin kun tilamuutokset eivät ole ajankohtaisia.
Anniina Savisalo

Rakennuttajapäällikkö, Arkkitehti

040 539 0605

Lataa vCard

Anniina suunnittelee ja ohjaa tilamuutoksia tehokkaan tilankäytön ja paremman työympäristön luomiseksi. Hän vastaa korjaus- ja uudishankkeiden valmistelusta sekä suunnittelun ja rakentamisen koordinoinnista. Lisäksi hän toimii hankkeiden vastuuhenkilönä.
Ulla Sjöblom
Ulla vastaa yhtiön strategisesta talousjohtamisesta, hallinnollisista prosesseista sekä sisäisestä valvonnasta. Hän toimii talous- ja hallintotiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Julia Skovbjerg

Asiakkuusjohtaja

0400 385 748

Lataa vCard

Julia vastaa Teknologiakiinteistöjen asiakkuussuhteista ja toimii asiakastiimin esimiehenä. Lisäksi hän osallistuu kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Suvi Sokka

Palveluasiantuntija

040 676 4437

Lataa vCard

Suvi työskentelee InfraCityn aulapalvelussa. Suvi opastaa ja neuvoo kiinteistössä asioivia vieraita sekä auttaa kiinteistössä olevien yritysten henkilökuntaa päivittäisissä asioissa.
Miika Tuominen

Rakennuttajapäällikkö

050 339 3439

Lataa vCard

Miika vastaa Teknologiakiinteistöissä korjaus- ja uudishankkeiden rakennuttamisesta. Lisäksi hän vastaa Turun Tiedepuiston alueelle suunnitellusta Kansi-hankkeesta ja siihen liittyvien projektien läpivienneistä.
Henri Tuominen

Ylläpitoasiantuntija

040 144 7719

Lataa vCard

Henri toimii kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden asiantuntijana. Hän vastaa eri palveluntuottajien työnohjauksesta sekä varmistaa, että asiakkailla on teknisesti toimivat ja siistit toimitilat.
Mikko Uski

Ylläpitoasiantuntija

041 3144 347

Lataa vCard

Mikko toimii kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden asiantuntijana. Hän vastaa eri palveluntuottajien työnohjauksesta sekä varmistaa, että asiakkailla on teknisesti toimivat ja siistit toimitilat.
Carita Varjonen

Yhteisömanageri

040 676 6037

Lataa vCard

Carita vastaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joesta sekä sen kumppanuussopimuksista. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat Kupittaan palloiluhallin yhteistyökumppanisopimukset ja tapahtumat. Carita osallistuu markkinoinnin suunnitteluun yhdessä viestintätiimin kanssa.

Laskutus:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Tykistökatu 6

20520 Turku

 

Puh. 010 315 3016

Viite: selite / tilaaja

Y-tunnus: 2349955-3

Verkkolaskutustunnus:

003723499553

 

Operaattori:

Maventa

 

Välittäjätunnus:

003721291126

 

Pankkiverkon välittäjätunnus:

DABAFIHH

Harjoittelupaikat

Haluatko harjoittelijaksi Suomen vauhdikkaimpaan ja dynaamisimpaan kiinteistösijoitusyhtiöön?

Turun Teknologiakiinteistöt tarjoaa harjoittelupaikkoja Turun elinkeinoelämän, kaupunkikehittämisen ja kiinteistösijoittamisen näköalapaikalta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla eri alojen opiskelijoille taloushallinnosta markkinointiin, tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin. Harjoittelijoiden tehtävät räätälöidään harjoittelijan opiskelualan ja yhtiössä käynnissä olevien projektien mukaan vastaamaan sekä harjoittelijan että yhtiön tarpeita.

Harjoittelijoilta odotetaan kiinnostusta kiinteistöalaa ja kaupunkikehittämistä kohtaan, aktiivista ja positiivista asennetta sekä oma-aloitteisuutta ja huumorintajua.

Harjoittelujaksot ovat palkattomia ja ne kestävät vähintään kaksi kuukautta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla ympäri vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Teknologiakiinteistöillä, voit jättää avoimen hakemuksen.

Ota yhteyttä