Yhteystiedot

Puh. 010 315 3015

Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiakiinteistot.fi

Tykistökatu 6, BioCity
20520 Turku

Venla Andersson

Palveluasiantuntija

010 315 3009

Lataa vCard

Venlan tavoittaa ElectroCityn aulapalvelupisteestä, jossa hänen tehtävänään on asiakkaiden opastus ja neuvonta sekä avainhallinta.
Elena Bäfver

Palveluasiantuntija

010 315 3020

Lataa vCard

Elenan tavoittaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen aulapalvelupisteestä, jossa hänen tehtävänään on kokous-asiakkaiden opastus ja neuvonta. Lisäksi Elena auttaa Joen tapahtumajärjestelyissä.
Cecilia Gardemeister

Palveluasiantuntija

010 315 3017

Lataa vCard

Cecilian tavoittaa ICT-Cityn aulapalvelupisteestä, jossa hänen tehtävänään on asiakkaiden opastus ja neuvonta sekä avainhallinta.
Sari Huhtinen

Johdon assistentti

045 636 3285

Lataa vCard

Sari toimii johdon ja hallinnon assistenttina. Lisäksi Sarin työtehtäviin kuuluvat yhtiön ostolaskujen käsittely, myyntilaskutus sekä muissa taloushallinnon tehtävissä avustaminen. Hän osallistuu myös henkilöstöhallintoon.
Zuzana Huurre

Assistant controller

050 542 9045

Lataa vCard

Zuzana tukee talouspäällikköä sisäisen raportoinnin toteuttamisessa. Lisäksi Zuzana käsittelee yhtiön ostolaskuja, avustaa erilaisissa taloushallinnon tehtävissä ja osallistuu tilinpäätöksen tekemiseen.
Jani Jeromaa

Ylläpitopäällikkö

0400 218 852

Lataa vCard

Jani toimii Turun Teknologiakiinteistöjen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana ja isännöitsijänä. Hän vastaa kiinteistöpalveluiden laadunvalvonnasta sekä riskienhallinnasta sekä auttaa asiakkaita kaikissa tiloihin liittyvissä kysymyksissä.
Lotta-Liisa Joelsson

Palveluasiantuntija

010 315 3015

Lataa vCard

Lotta-Liisan tavoittaa BioCityn aulapalvelupisteestä, jossa hänen tehtävänään on kokous- ja toimitila-asiakkaiden opastus ja neuvonta sekä avainhallinta. Biocityssä palvellaan myös PharmaCityn ja DataCityn werstaslaisia.
Noora Kallio

Markkinointiasiantuntija

Äitiysvapaalla

Lataa vCard

Noora järjestää tapahtumia, kirjoittaa tiedotteita ja tuottaa markkinointimateriaalia. Hän avustaa viestintäjohtajaa monissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä.
Jyrki Kankaanpää

Ylläpitoasiantuntija

041 534 0756

Lataa vCard

Jyrki toimii kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden asiantuntijana. Hän vastaa eri palveluntuottajien työnohjauksesta sekä varmistaa, että asiakkailla on teknisesti toimivat ja siistit toimitilat.
Hele Kaunismäki
Hele vastaa palvelukonseptin kehittämisestä ja yhtiön palvelutuotannosta, joka sisältää coworking-, kokous- ja toimitilapalvelut. Hele toimii myös palvelutiimin esimiehenä.
Kirsi Kilpi

Kiinteistösihteeri

040 575 5904

Lataa vCard

Kirsi huolehtii avaintenhallinnasta ja kiinteistörekisteristä sekä vastaa siitä, että talojen pohjapiirrokset ovat ajan tasalla.
Anne Laitinen

Pääkirjanpitäjä

040 549 7113

Lataa vCard

Anne vastaa konsernin yhtiöiden ulkoisesta raportoinnista. Hän hoitaa emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset.
Katri Lamminniemi

Myyntineuvottelija

010 315 3000

Lataa vCard

Katrin tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä tapahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.
Mirka Lappalainen

Viestintäasiantuntija

040 193 6970

Lataa vCard

Mirka kirjoittaa tiedotteita, tuottaa markkinointimateriaalia sekä avustaa viestintäjohtajaa markkinoinnin ja viestinnän toteutuksessa.
Mikko Lehtinen

Toimitusjohtaja

040 685 0948

Lataa vCard

Mikko johtaa yhtiötä hallituksen antamien valtuutusten puitteissa ja toimii yhtiön puhemiehenä julkisuudessa. Hän on visionäärinen hands-on-johtaja, jonka voi bongata niin näyttämästä toimitiloja kuin neuvottelemasta yhtiön tulevaisuudestakin.
Katja Liesilinna

Talouspäällikkö

0400 197 162

Lataa vCard

Katja vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta ja raportoinnista. Hän huolehtii investointiprojektien päätösvalmistelusta ja taloudellisesta seurannasta.
Leena Lindroos

Myyntineuvottelija

010 315 3000

Lataa vCard

Leenan tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä tapahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.
Terhi Marin

Viestintäjohtaja

044 907 4151

Lataa vCard

Terhi vastaa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta, hoitaa yhtiön suhteita yhteistyöorganisaatioihin sekä kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Marko Mäenpää

Viestintäasiantuntija

Lataa vCard

Marko järjestää tapahtumia, kirjoittaa tiedotteita ja tuottaa markkinointimateriaalia. Hän avustaa viestintäjohtajaa monissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä. Lisäksi hän on Werstas Host, jota saa – werstaslainen tai ei – lähestyä minkä tahansa ison tai pienen arkisen asian kanssa.
Minna Mäkinen

Myyntineuvottelija

010 315 3000

Lataa vCard

Minnan tehtäviin kuuluvat Joen kokous- ja tilamyynti sekä tapahtumien ja kokouspakettien suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.
Hanna Nikula

Talousasiantuntija

041 535 2686

Lataa vCard

Hanna hoitaa kiinteistöyhtiöiden tilinpäätökset sekä huolehtii vuokralaskutuksesta. Hän hoitaa myös yhtiöiden maksuliikenteen.
Maija Nurmio

Pääkirjanpitäjä

Äitiysvapaalla

Lataa vCard

Maija vastaa konsernin yhtiöiden ulkoisesta raportoinnista. Hän hoitaa emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset.
Erkki Oikarinen

Riskienhallinta- ja vastuullisuuspäällikkö

040 736 1344

Lataa vCard

Erkki osallistuu yrityksen vastuullisuusohjelman rakentamiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen. Lisäksi hän vastaa riskienhallinnan käytännön toteutuksesta.
Leena Puodinketo

Palvelupäällikkö

040 832 0175

Lataa vCard

Leena vastaa Werstaan vuokrasopimuksista ja jäsenyyksistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu Werstas-konseptin ja Werstas Storen jatkuva kehittäminen ja käyttäjäkokemusten parantaminen.
Olli Rosenberg

Kiinteistöjohtaja

0400 288 725

Lataa vCard

Olli vastaa Teknologiakiinteistöjen omaisuudenhallinnasta sekä urakkavalvonnasta, investointisuunnitelmista ja -laskelmista. Hän toimii kiinteistötiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Maaria Salmenpohja
Maaria toimii yhtiön lakimiehenä. Hän vastaa henkilöstöhallinnosta, transaktioiden ja sopimusten lainmukaisuudesta sekä varmistaa, että yhtiön riskit ovat hallinnassa. Lisäksi hän toimii johtoryhmän sihteerinä.
Jari Salomaa

Palvelupäällikkö

040 501 6370

Lataa vCard

Jari vastaa kiinteistöissä tuotettavista toimitilapalveluista, kuten aula-, siivous, tietotekniikka- ja kokouspalveluista. Hän auttaa asiakkaita löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat palvelut.
Anniina Savisalo

Rakennuttajapäällikkö, Arkkitehti SAFA

040 539 0605

Lataa vCard

Anniina suunnittelee ja ohjaa tilamuutoksia tehokkaan tilankäytön ja paremman työympäristön luomiseksi. Hän vastaa korjaus- ja uudishankkeiden valmistelusta sekä suunnittelun ja rakentamisen koordinoinnista. Lisäksi hän toimii hankkeiden vastuuhenkilönä.
Ulla Sjöblom
Ulla vastaa yhtiön strategisesta talousjohtamisesta, hallinnollisista prosesseista sekä sisäisestä valvonnasta. Hän toimii talous- ja hallintotiimin esimiehenä ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.
Julia Skovbjerg

Asiakkuusjohtaja

0400 385 748

Lataa vCard

Julia vastaa Teknologiakiinteistöjen asiakkuussuhteista ja toimii asiakastiimin esimiehenä. Lisäksi hän osallistuu kehityshankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Suvi Sokka

Palveluasiantuntija

010 315 3022

Lataa vCard

Suvi huolehtii Joen kokoustekniikasta ja muista kokousjärjestelyistä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi hänen tehtäviään ovat opastusten päivittäminen ja postitus.
Miika Tuominen

Projektipäällikkö

050 339 3439

Lataa vCard

Miika vastaa Teknologiakiinteistöissä Turun tiedepuiston alueelle suunnitellusta Kansi-hankkeesta ja siihen liittyvien projektien läpivienneistä.
Henri Tuominen

Ylläpitoasiantuntija

040 144 7719

Lataa vCard

Henri toimii kiinteistö- ja ylläpitopalveluiden asiantuntijana. Hän vastaa eri palveluntuottajien työnohjauksesta sekä varmistaa, että asiakkailla on teknisesti toimivat ja siistit toimitilat.
Carita Varjonen

Asiakkuuspäällikkö

040 676 6037

Lataa vCard

Carita vastaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joesta sekä sen kumppanuussopimuksista. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat Kupittaan palloiluhallin yhteistyökumppanisopimukset ja tapahtumat.

Laskutus:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Tykistökatu 6

20520 Turku

 

Puh. 010 315 3016

Viite: selite / tilaaja

Y-tunnus: 2349955-3

Verkkolaskutustunnus:

003723499553

 

Operaattori:

Maventa

 

Välittäjätunnus:

003721291126

 

Pankkiverkon välittäjätunnus:

DABAFIHH

Harjoittelupaikat

Haluatko harjoittelijaksi Suomen vauhdikkaimpaan ja dynaamisimpaan kiinteistösijoitusyhtiöön?

Turun Teknologiakiinteistöt tarjoaa harjoittelupaikkoja Turun elinkeinoelämän, kaupunkikehittämisen ja kiinteistösijoittamisen näköalapaikalta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla eri alojen opiskelijoille taloushallinnosta markkinointiin, tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin. Harjoittelijoiden tehtävät räätälöidään harjoittelijan opiskelualan ja yhtiössä käynnissä olevien projektien mukaan vastaamaan sekä harjoittelijan että yhtiön tarpeita.

Harjoittelijoilta odotetaan kiinnostusta kiinteistöalaa ja kaupunkikehittämistä kohtaan, aktiivista ja positiivista asennetta sekä oma-aloitteisuutta ja huumorintajua.

Harjoittelujaksot ovat palkattomia ja ne kestävät vähintään kaksi kuukautta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla ympäri vuoden kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Lisätietoja harjoittelupaikoista sekä vapaamuotoiset hakemukset: rekry@teknologiakiinteistot.fi

Ota yhteyttä