Asiakastyytyväisyysvertailun tuloksia: Miten onnistuimme vuonna 2019?

Asiakastyytyväisyysvertailun tuloksia: Miten onnistuimme vuonna 2019?

Teknologiakiinteistöt osallistui viime vuonna seitsemättä kertaa KTI:n tekemään asiakastyytyväisyysvertailuun, jossa tutkitaan toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuokranantajaansa, toimitiloihin ja palveluihin. Tällä kertaa Teknologiakiinteistöjen tuloksissa korostuivat tyytyväisyys palveluihin, mutta myös parannettavaa löytyi.

Kyselyssä oli mukana 19 kiinteistöalan yritystä Suomesta. Tutkimus tehtiin haastettelemalla yritysten asiakkaita ja vastauksia saatiin yhteensä 2275 ihmiseltä.

Teknologiakiinteistöjen asiakkaiden vastausprosentti oli 76, joka oli hieman enemmän kuin vertailuaineistossa keskimäärin. Yleisesti Teknologiakiinteistöt asettui vertailussa keskitason yläpuolelle niin kokonaistyytyväisyydeltä kuin nettosuosittelunakin mitattuna.

Palvelut toimivat hyvin, tiloissa ja pysäköinnissä riittää kehittämistä
Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Teknologiakiinteistöihin oli 3,77 asteikolla 0-5. Asiakkaat olivat keskivertoa tyytyväisempiä sekä vuokrauksen että palveluiden kohdalla. Palvelukonseptiin on tänä vuonna kiinnitetty enemmän huomiota ja se näkyy myös tyytyväisyydessä. Palveluiden laatuun keskittyminen näkyy etenkin asiantuntevana aulapalveluna ja kokonaisvaltaisena kokouspalveluiden tuottamisena. Yhden luukun periaatteella asiakas saa samalla kertaa kaikki tarvitsemansa palvelut.

Tilojen suhteen Teknologiakiinteistöt jäi vertailussa hieman keskitason alapuolelle. Tiloihin luetaan myös pysäköinti, joka on tunnistettu haasteeksemme tiedepuiston alueella. Lisää pysäköintipaikkoja tulee käyttöön, kun Turun ammattikorkeakoulun kampus aukeaa ja TriviumCityn taakse rakentuva parkkihalli valmistuu. Myös korjausrakentaminen ja tilojen päivittäminen asiakkaan tarpeiden mukaan vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen.

– Tilojen luonnollisen kulumisen myötä asiakkaiden palveluntarve kasvaa. Myös yrityksen toimintatavat voivat muuttua, jolloin meidän pitää olla mukana muutoksessa tarjoamassa uudelleen toimivia tiloja muuttuneeseen toimintakulttuuriin, kertoo Teknologiakiinteistöjen asiakkuusjohtaja Julia Skovbjerg.

Yritysvastuu entistä tärkeämpää
Viime vuonna kysyttiin ensi kertaa vastaajien tyytyväisyyttä yrityksen yritysvastuutoimintaan. Tällä saralla vuonna 2019, kuten aikaisempinakin vuosina, vastaajat olivat tyytyväisiä Teknologiakiinteistöihin. Yritysvastuuta pidetään tärkeänä tai erittäin tärkeänä toimitiloja koskevissa päätöksissä. Vastuullisuuteen, avoimuuteen, kestäviin ratkaisuihin ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön kiinnitetään erityisesti huomiota Teknologiakiinteistöjen toiminnassa. Yhtiön vastuullisuustoiminnasta kerrotaan lisää keväällä ilmestyvässä vastuullisuusraportissa.

Meidän on oltava perillä vuokralaistemme tilatarpeista ja reagoitava heti, kun tarve muuttuu tilojen tai palveluiden osalta. Tämä edellyttää entistä aktiivisempaa yhteydenpitoa asiakkaisiimme.

Tilatarpeet eivät vähene
Kolmasosa Teknologiakiinteistöjen asiakkaista arvioi, että heidän tilatarpeensa tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Tämä luo yhtiölle painetta uusien tilojen tarjoamiseen ja tilojen muunneltavuuden parantamiseen. Yli puolella vastaajista tilatarve pysyy ennallaan ja vain murto-osalla tilatarve vähenee. Tilojen soveltuvuuteen oman liiketoiminnan kannalta oltiin tyytyväisiä. Myös Teknologiakiinteistöjen sijainti sai paljon kiitosta.

– Yrityksen toimintatavat voivat muuttua ajan kuluessa. Meidän on oltava perillä vuokralaistemme tilatarpeista ja reagoitava heti, kun tarve muuttuu tilojen tai palveluiden osalta. Tämä edellyttää entistä aktiivisempaa yhteydenpitoa asiakkaisiimme, sanoo Skovbjerg.

Teknologiakiinteistöjä suositellaan muille
Asiakastyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin, suosittelisivatko vastaajat Teknologiakiinteistöjä vuokranantajana ja jopa 48 prosenttia yhtiön asiakkaista ilmoitti suosittelevansa. Suosittelijat kiittelivät yhteistyön sujuvuutta ja lupausten pitämistä. Kuitenkin on huomioitava, että nettosuositteluindeksi on tullut hieman alaspäin kahtena viime vuonna. 

– Meidän pitää kiinnittää huomiota asiakastyytyväisyyteen vuokrasuhteen elinkaaren eri vaiheissa, jotta vältytään tyypillisiltä notkahduksilta tyytyväisyydessä. On luonnollista, että alun uutuuden jälkeen tyytyväisyys tiloihin ja vuokrasuhteeseen kokonaisuutena hieman laskee, Skovbjerg päättää.

Lue myös:

Teknologiakiinteistöt haluaa toteuttaa Turun tiedepuiston kannen
Tiedepuistoon tulee polkupyörätelinettä esittävä taideteos
Turun vanhin sushiravintola viihtyy tiedepuistossa

Lue myös

Teknologiakiinteistöjen laskiaistapahtumassa nautittiin auringosta

Teknologiakiinteistöjen laskiaistapahtumassa nautittiin auringosta

Teknologiakiinteistöjen perinteiseen laskiaistapahtumaan osallistui yli 160 Teknologiakiinteistöjen asiakasta ja yhteistyökumppania.

Lue artikkeli
Uutinen
Hemsön talousjohtaja Rutger Källén: ”Turussa on paljon investointimahdollisuuksia”

Hemsön talousjohtaja Rutger Källén: ”Turussa on paljon investointimahdollisuuksia”

Teknologiakiinteistöjen hallitukseen valittiin 25.2. järjestetyssä yhtiökokouksessa uusi jäsen, kun Hemsöstä lähteneen Gustav Björkmanin tilalle nimettiin Rutger Källén. Ruotsalainen Källén on Hemsön talousjohtaja ja yhtiön varatoimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Hemsössä sen perustamisesta vuodesta 2009 lähtien.

Lue artikkeli
Uutinen
BioCityssä on nyt Postin pakettiautomaatti

BioCityssä on nyt Postin pakettiautomaatti

Nyt postipakettien noutaminen työpäivän aikana on entistä helpompaa, sillä BioCityyn on tullut Postin pakettiautomaatti.

Lue artikkeli
Uutinen