10.02.2021

Asiaa parkkihallin elävöittämisprojektista

Teknologiakiinteistöjen pysäköintihallin elävöittämisprojekti on viime päivinä herättänyt paljon keskustelua. Jotkut ovat pitäneet taideteosten toteuttamisesta maksettavaa palkkiota vaatimattomana suhteessa tekijän työpanokseen. Taiteesta elantonsa saavien on kerrottu joutuneen tottumaan alipalkattuihin projekteihin, jollaisena jotkut nyt kokevat myös parkkihallin elävöittämisprojektin.

Tehdään heti selväksi, että tarkoituksemme ei ole suinkaan ollut työllistää taiteilijoita nälkäpalkalla tai vähätellä taiteellisen työn arvoa. Siinä taas kritiikki osuu aivan oikeaan, että projekti ei missään vaiheessa ole ollut pelkästään ammattilaisille suunnattu. Näin emme tosin ole väittäneetkään. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle tilaisuus ehdottaa juuri sellaista teosta kuin haluaa juuri sinne, minne haluaa. Osallistujiksi toivotamme tervetulleeksi kaikki koululaisista ammattitaiteilijoihin, kunhan tekijältä löytyy halu ja kyky toteuttaa ehdottamansa teos loppuun asti. Tekijöiden ja teosten monimuotoisuus on yksi projektin kantavista ajatuksista.

Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle tilaisuus ehdottaa juuri sellaista teosta kuin haluaa.

Projektin markkinoiminen taidekilpailuna on saattanut johtaa yleisöä harhaan. Taidekilpailuissa kun on totuttu noudattamaan tiettyjä vakiintuneita sääntöjä ja käytäntöjä, joista joitain olemme parkkihalliprojektissa jättäneet tietoisesti noudattamatta. Ideana on ollut välttää ylimääräisiä kustannuksia ja ohjata koko budjetti suoraan taideteosten toteutukseen. Jos järjestely karsii joitakin potentiaalisia osallistujia, olkoon sitten niin. Muutimme hankkeen nimen taidekilpailusta elävöittämisprojektiksi korostaaksemme hankkeen eroavaisuutta perinteisiin taidekilpailuihin ja välttääksemme näin tulevat väärinymmärrykset.

Projektiin osallistuvan vastuulla on hinnoitella ja mitoittaa työnsä siten, että hän pystyy hyväksymään työstä maksettavan palkkion. Jotta tämä olisi mahdollista, ei teosten kokoa tai ulkomuotoa ole rajattu ennalta. Toisin sanottuna: jos palkkio tuntuu pieneltä, harkitse pienemmän teoksen ehdottamista. Aina voi myös jättää useamman teosehdotuksen, jotka joko muodostavat laajemman kokonaistaideteoksen tai toimivat itsenäisinä teoksina. 

Projekti toimii eräänlaisena vastaparina samanaikaisesti käynnissä olevalle KampusART-ohjelmallemme.

Parkkihallin elävöittämisprojektin osallistumiskynnys on tietoisesti haluttu pitää matalana. Projekti toimii eräänlaisena vastaparina samanaikaisesti käynnissä olevalle KampusART-ohjelmallemme, joka on pelkästään ammattitaiteilijoille suunnattu, ja jonka palkkiotkin ovat sen mukaiset. Parkkihalliprojektissa taas etsitään monimuotoista tekijäjoukkoa toteuttamaan mielikuvitustaan pysäköintilaitoksen seinille. Hankkeet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka mahdollistaa taiteen tekemisen mahdollisimman monelle taustasta riippumatta.

Mikko Lehtinen

Lue myös:

Teknologiakiinteistöt järjestää kaikille avoimen taidekilpailun – voittajille rahapalkinto
Karu, karumpi, parkkihalli?
Elävöittämisprojekti Teknologiakiinteistöjen pysäköintihallissa

Ota yhteyttä