Turun Tiedepuiston tulevaisuus

Turun kampus ja Turun Tiedepuiston kehittäminen on yksi Turun kaupunginvaltuuston asettamista kaupungin kärkihankkeista. Turun Tiedepuiston laajeneminen kohti Itäharjun teollisuusaluetta luo alueelle entistä merkittävämmän urbaanin osaamisen, innovaatioiden, liikkumisen ja asumisen keskuksen.

Kupittaan kärjen kumppanuushanke visioi elinvoimaista kaupunkia

Tiedepuiston alueelle käynnistetty Kupittaan kärjen kumppanuushanke luo tulevaisuuskuvaa Kupittaan ja Itäharjun alueille.

Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän kannen myötä Kupittaan aseman ympärille rakentuu asumisen, palveluiden, koulutuksen ja yritysmaailman elävä keskittymä. Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen avulla Turun Tiedepuistoon muodostuu urbaani kaupunkikeskittymä ja Turun toinen keskusta.

Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen visiona on toteuttaa Helsingintien ylittävän kannen avulla Tiedepuiston jatkona toimiva alue, joka yhdistää Tiedepuiston saumattomasti itäisiin kaupunginosiin ja toimii alueen yhteen kokoavana keskuksena. Sekoitettu palvelu- ja kaupunkirakenne luo alueelle monipuolisia toimintoja ja yhdistää työelämän, koulutuksen ja vapaa-ajan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

Tiedepuiston tulevaisuuskuva luo kehityksen suuntaviivat

Turun kaupungin Tiedepuiston tulevaisuuskuvassa (Turun Tiedepuiston Masterplan 2050, julkaistu 4.12.2017) luodaan suuntaviivat tulevien vuosikymmenien kehitykselle. Tulevaisuuskuvassa Itäharjun 90 hehtaarin alue nähdään merkittävänä kasvun alustana ja kokonaisuudessaan alueen arvellaan uudistuvan vuosisadan puoliväliin mennessä.

Yhteistyöhön ovat osallistuneet Turun Teknologiakiinteistöjen lisäksi Turun kaupunki, alueen yliopistot ja korkeakoulut, Turku Science Park Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri sekä Turun ylioppilaskyläsäätiö.

Kehittyvä Tiedepuisto

Turun Tiedepuiston alueelle valmistui vuonna 2020 EduCity, joka valmistuessaan kokosi Ammattikorkeakoulun toiminnot keskitetymmin yhden katon alle. EduCityn viereen suunniteltu LinkCity valmistuu arviolta vuonna 2025.

Itäharjun puolelle valmistui vuonna 2022 InfraCity, joka toimii Turku Energian pääkonttorina.

Lähde: Turun kaupunki
​Kuvat: Lundén Architecture Company