Tunnusluvut

Teknologiakiinteistöt on koko kymmenvuotisen olemassaolonsa ajan kasvanut huimaa vauhtia. Yhtiön liikevaihto on kohonnut 11 miljoonasta 32 miljoonaan euroon ja keskimääräinen neliövuokra on noussut 13,60 eurosta 17,70 euroon. Suurinta kasvu on ollut omistettujen kiinteistöjen arvossa, joka on rakentamisen ja kiinteistökauppojen myötä kivunnut vuosikymmenessä 125 miljoonasta 453 miljoonaan euroon.

Teknologiakiinteistöjen asiakkaista suuri osa (64 %) on julkisyhteisöjä. Tämä näkyy yhtiön verrattain korkeana keskimaturiteettina: vuokrasopimusten keskimääräinen pituus vuonna 2021 oli 7,4 vuotta.

Arvo

453 milj. €

Asiakastyytyväisyys

4/5

Asiakastyytyväisyys, nettosuositteluindeksi

47

Henkilöstötyytyväisyys

4,6/5

Julkisia yhteisöjä vuokralaisista

64 %

Käyttökate

18,2 milj. €

Käyttökateprosentti

60 %

Liikevaihto

32,3 milj. €

Maturiteetti

7,4 vuotta

Neliövuokra

17,7 €

Taloudellinen käyttöaste

98 %

Vuokrattava pinta-ala

146 392 m²

Uusiutuvan energian osuus kaukolämmöstä

75 %

Uusiutuvan energian osuus sähköstä

100 %