Tunnusluvut

Teknologiakiinteistöt on koko olemassaolonsa ajan kasvanut huimaa vauhtia. Yhtiön liikevaihto on kohonnut 11 miljoonasta 42,4 miljoonaan euroon ja keskimääräinen neliövuokra on noussut 13,60 eurosta 20,50 euroon. Suurinta kasvu on ollut omistettujen kiinteistöjen arvossa, joka on rakentamisen ja kiinteistökauppojen myötä kivunnut 125 miljoonasta 487 miljoonaan euroon.

Teknologiakiinteistöjen asiakkaista suurin osa (62 %) on julkisyhteisöjä. Tämä näkyy yhtiön verrattain korkeana keskimaturiteettina: vuokrasopimusten keskimääräinen pituus vuonna 2023 oli 7,1 vuotta.

Arvo

487 milj. €

Asiakastyytyväisyys

4/5

Asiakastyytyväisyys, nettosuositteluindeksi

50

Henkilöstötyytyväisyys

4,4/5

Julkisia yhteisöjä vuokralaisista

62 %

Käyttökate

23,1 milj. €

Käyttökateprosentti

54,6 %

Liikevaihto

42,4 milj. €

Maturiteetti

7,1 vuotta

Neliövuokra

20,5 €

Taloudellinen käyttöaste

94,5 %

Vuokrattava pinta-ala

163 175 m²

Uusiutuvan energian osuus kaukolämmöstä

87 %

Uusiutuvan energian osuus sähköstä

100 %