Tunnusluvut

Teknologiakiinteistöt on koko olemassaolonsa ajan kasvanut huimaa vauhtia. Yhtiön liikevaihto on kohonnut 11 miljoonasta 37 miljoonaan euroon ja keskimääräinen neliövuokra on noussut 13,60 eurosta 18,60 euroon. Suurinta kasvu on ollut omistettujen kiinteistöjen arvossa, joka on rakentamisen ja kiinteistökauppojen myötä kivunnut vuosikymmenessä 125 miljoonasta 469 miljoonaan euroon.

Teknologiakiinteistöjen asiakkaista suuri osa (64 %) on julkisyhteisöjä. Tämä näkyy yhtiön verrattain korkeana keskimaturiteettina: vuokrasopimusten keskimääräinen pituus vuonna 2021 oli 7,7 vuotta.

Arvo

469 milj. €

Asiakastyytyväisyys

4/5

Asiakastyytyväisyys, nettosuositteluindeksi

50

Henkilöstötyytyväisyys

4,4/5

Julkisia yhteisöjä vuokralaisista

64 %

Käyttökate

21,7 milj. €

Käyttökateprosentti

58,6 %

Liikevaihto

37 milj. €

Maturiteetti

7,7 vuotta

Neliövuokra

18,6 €

Taloudellinen käyttöaste

97,1 %

Vuokrattava pinta-ala

160 430 m²

Uusiutuvan energian osuus kaukolämmöstä

75 %

Uusiutuvan energian osuus sähköstä

100 %