Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa kaikkea Teknologiakiinteistöjen toimintaa. Ympäristö, yhteiskunta sekä omistajat ja sidosryhmät huomioidaan kaikessa, mitä yrityksessä tehdään, olipa kyse sitten rakentamisesta, ihmisten hyvinvoinnista tai tulevaisuuden suunnittelusta.

Vastuullisuuden toteutumista seurataan tiiviisti erilaisin mittarein, jotka osoittavat Teknologiakiinteistöjen onnistuneen vastuullisuudessa erinomaisesti. Ja miksipä ei olisi, sillä yhtiön työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan paljon, uudisrakennukset toteutetaan arvostettujen ympäristösertifikaattien vaatimusten mukaisesti ja Tiedepuistossa työskenteleville ihmisille järjestetään ohjattua liikuntaa ja aamiaistapahtumia.

Taloudellinen vastuullisuus

Tarjoamme omistajillemme tasaista tuottoa. Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kiinteistömassamme arvoa kehittämällä omistamiamme kiinteistöjä ja niihin liittyviä palveluita, jotta ne vastaisivat yhä paremmin asiakkaidemme tarpeita. Tavoitteemme on kasvaa, tuottaa arvoa sekä lisätä kiinnostavuuttamme sijoituskohteena.

Sosiaalinen vastuu

Viestimme avoimesti toiminnastamme sekä panostamme henkilöstömme ja asiakkaidemme hyvinvointiin. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa sekä pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään yhdenvertaisuutta ja suvaitsevaisuutta.

Ympäristövastuu

Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristövaikutukset ja minimoimme ympäristöä rasittavat tekijät. Käytämme vain vihreää sähköä, kehitämme jatkuvasti energiatehokkuutta ja rakennutamme kiinteistöjä, joiden ympäristövaikutukset minimoidaan koko niiden elinkaaren ajan.

Katso video