Ideakilpailun voittajaehdotuksessä kierrätyspiste järjestellään uudelleen modulaaristen kierrätysastioiden avulla. Kuva: Veera Annala ja Annika Annala.

15.06.2021

Ideakilpailun voittaja järjesteli kierrätyspisteen uudelleen

Jätehuollon ideakilpailussa etsittiin uusia ajatuksia siitä, miten kierrätystä voisi parantaa. Kilpailuun tuli yhteensä 137 ehdotusta, joissa pohdittiin kierrätystä monipuolisesti eri näkökulmista. Suuri kiitos kaikille osallistujille!

Kilpailun pyrkimyksenä oli löytää uusia keinoja edistää vastuullista ja kestävää arjen toimivuutta sekä kiertotalouden kehitystä. Ehdotuksissa korostui lajittelun selkeyttäminen heti jätteen syntymispaikassa ja erilaiset värikoodatut kierrätysratkaisut. Tavoitteena oli myös löytää uusia keinoja Turun kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Ideakilpailun voittajaksi valikoitui Veera Annalan ja Annika Annalan työ ”Starting from the Bottom”, joka oli pitkälle suunniteltu kolmiosainen ehdotus jätteidenkeräyksen uudelleenjärjestelyyn.

Voittajaehdotuksessa esitettiin luova ratkaisu kierrätyspisteen järjestämiseen, asetteluun ja jäteastioiden merkitsemiseen. Eri jakeiden jäteastiat ovat usein eri paikoissa niiden käyttötarkoituksen perusteella, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä varsinkin uusien käyttäjien keskuudessa. Voittavassa ehdotuksessa ratkaisu löytyi keskitetystä kierrätyspisteestä, jossa tilankäyttöä tehostetaan keräysastioiden asettelun ja ohjeistuksen avulla. Idea lähti käyttäjäkokemuksen parantamisesta ja toi selkeästi uuden näkökulman kierrätyspisteen järjestämiseen modulaaristen kierrätysastioiden avulla.

Kilpailu järjestettiin yhdessä Turku Science Park Oy:n 6Aika KIEPPI-hankkeen kanssa. KIEPPI-hankkeessa kehitetään kestäviä kierto- ja jakamistaloutta toteuttavia kaupunginosia Turussa, Espoossa ja Tampereella.

Lue myös:

Tiedepuistossa kokeillaan uudenlaista laadukasta ja turvallista pyöräpysäköintiä
Työntekijämme kertovat uudella videolla: näitä asioita teemme ihmisten ja ympäristön hyväksi
Tutustu elävöittämisprojektin tuloksiin

Ota yhteyttä