Korona on kiihdyttänyt siirtymää moderneihin monitilaympäristöihin, kertoo Teknologiakiinteistöjen talousjohtaja Ulla Sjöblom.

05.04.2022

Teknologiakiinteistöjen liikevaihto kasvoi lähes 12 prosenttia

Vaikka koronapandemia loi talouteen viime vuonna epävarmuutta, teki Teknologiakiinteistöt jälleen hyvän tuloksen. Menestystä edesauttoivat pitkät vuokrasopimukset ja edellisvuonna valmistunut uusi rakennus, EduCity.

Teknologiakiinteistöjen käyttöaste pysyi vuonna 2021 huomattavan korkeana, ollen lähes 98 prosenttia. Toimitilakyselyitä Teknologiakiinteistöille tuli vuoden aikana 134 kappaletta. Vuoden merkittävin vuokrasopimus tehtiin Wärtsilän kanssa koskien tänä vuonna valmistuvan CivilCity-toimistorakennuksen kolmea kerrosta. Näiden lisäksi Wärtsilälle vuokrataan tilat teknisiä toimintoja ja kenttähuoltoa varten Itäharjulta.

Tase nousi 477 miljoonaan euroon

Teknologiakiinteistöjen liikevaihto kasvoi viime vuonna 32,3 miljoonaan euroon, mikä on lähes 12 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 liikevaihto. Kasvu johtui pääosin siitä, että Turun ammattikorkeakoulun käyttöön kesällä 2020 valmistunut EduCity kerrytti nyt ensimmäistä kertaa kokonaisen vuoden ajan kassavirtaa. Teknologiakiinteistöjen liikevoitto puolestaan nousi edellisvuoden 14 miljoonasta eurosta 27,3 miljoonaan euroon ja tulos kasvoi 6,6 miljoonasta eurosta 14,2 miljoonaan euroon. Tuloksen kasvua vauhditti kiinteistöjen arvonnousu.

Investointeja rakennushankkeisiin, tilamuutoksiin ja korjauksiin tehtiin tilikauden aikana 56,7 miljoonan euron edestä. Suurimpia rakennushankkeita olivat Turku Energian käyttöön loppuvuonna valmistunut InfraCity sekä vuonna 2022 valmistuvat CivilCity ja ParkCity. Investointien seurauksena taseen loppusuma nousi 477 miljoonaan euroon edellisvuoden 416 miljoonasta eurosta.

Vuoden aikana Teknologiakiinteistöjen pääomarakennetta vahvistettiin toteuttamalla omistajille suunnattu osakeanti, jolla kerättiin 75 miljoonaa euroa lisää pääomaa Tiedepuiston kehittämiseen.

Asiakkaat ja työntekijät ennätystyytyväisiä

Positiivisia tuloksia saatiin myös asiakkaille ja työntekijöille vuosittain tehtävistä tyytyväisyyskyselyistä. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Teknologiakiinteistöihin nousi 3,90:sta 3,99:ään asteikolla 1–5 ja jopa 96 prosenttia asiakkaista oli valmiita suosittelemaan Teknologiakiinteistöjä vuokranantajana. Teknologiakiinteistöjen työntekijöiden henkilöstötyytyväisyyttä kuvaava suositteluindeksi puolestaan nousi edellisvuoden 4,5:stä 4,6:een asteikolla 1–5.

– Teimme erinomaisen tuloksen koronasta huolimatta ja mikä tärkeintä, asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys Teknologiakiinteistöihin kasvoi vuoden aikana. Koronan vaikutus jäi Teknologiakiinteistöissä vähäiseksi yhtäältä siksi, että vuokrasopimustemme keskimaturiteetti on pitkä ja 60 prosenttia vuokralaisistamme on julkisyhteisöjä. Toisaalta korona on kiihdyttänyt siirtymää keskeisillä paikoilla sijaitseviin moderneihin monitilaympäristöihin, mikä on entisestään lisännyt kiinnostusta meidän tarjoamaamme konseptia kohtaan, kertoo Teknologiakiinteistöjen talousjohtaja Ulla Sjöblom.

Lue myös:

Teknologiakiinteistöjen avainluvut
Asiakastyytyväisyys 2021 – katso video
Turku Energian uudet toimitilat valmistuivat Itäharjulle

Pääset tutustumaan Teknologiakiinteistöjen vuoden 2021 tilinpäätökseen klikkaamalla alla olevaa kuvaketta.

Ota yhteyttä